Balans nr 4 2010

Debatt: ”Jag räds inte fortsatt granskning”

Göran Raspe känner sig tydligen trampad på tårna och har helt missuppfattat min artikel i Balans nr 2/2010. Hans agerande visar hur svårt det är för honom att få sin kompetens ifrågasatt. Jag namngav inte den person som jag riktade kritik mot, men som Göran Raspe mycket riktigt noterat i sitt svar, var det honom jag syftade på.

Inget av det som tagits fram i artikeln har varit påhittat – tyvärr måste jag väl säga. Det är inte heller påhittat att jag blev uppringd av Göran Raspe, som fått kännedom om min artikel innan den publicerades. Han sa bland annat att han skulle lusläsa årsredovisningar som jag skrev revisionsberättelse för framgent.

Jag räds inte fortsatt granskning – inte ens om den sker med lupp och jag kommer också fortsättningsvis att ifrågasätta beslut som jag inte tycker är riktiga.

Bortsett från att jag givetvis inte delar RN:s uppfattning när det gäller mitt eget fall, finns det då och då beslut där man undrar ... Jag kommer inte att sluta att läsa RN:s ärenden för att lära och för att i förekommande fall ifrågasätta.

Helena Adrian är auktoriserad revisor vid Adrian & Partners AB.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2016 2017 2018
Räntesats 0,47 0,36* 0,36

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016 2017 2018
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2016 2017 2018
Positiv 6,65 6,27 6,49
Negativ 1,65 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2016 2017 2018
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2016 2017 2018
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2016 2017 2018
Skattesats 22% 22% 22%
Mervärdesskatt
År 2016 2017 2018
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1952 1953 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%