Innehåll

Balans nr 4 2010

Det är lättare att vara kritisk än att ha rätt

Min farbror var föreståndare för en lastbilscentral i Västerbotten. Vid ett tillfälle blev han häftigt kritiserad av en åkare. Min farbrors blick gled sakta ut genom fönstret. Sedan sa han stillsamt: Sven, tror du he blir grannvere? Rummet fylldes genast av det gemensamma intresset för väderprognosen. Kritiken försvann ut genom fönstret i Norsjö.

Jag vet inte varför just den här gamla händelsen har etsat sig fast i mitt minne. Men den har ett spännande budskap. Att våga byta perspektiv, att finna det som förenar i stället för att börja gräva en skyttegrav. Kritik har sin viktiga plats, men vägen framåt är alltid viktigare. Och ofta krävs det att du och jag har förmågan att lyfta, att slå in på en ny väg som innebär verklig förändring.

Jag har nyligen blivit morfar. Det är en mycket stor förändring. Det tog 52 år innan den inträffade, men vilken möjlighet till omstart! Ett barnbarn öppnar nya perspektiv, ger nya prioriteringar och ett utökat ansvar. För jag bidrar väl till en bättre värld? Frågan finns där nu hela tiden, det har den inte alltid gjort.

När jag tänker på den värld barnet kommer att växa upp i blir behovet att ändra färdriktning tydligt. Tillsammans måste vi skapa en hållbar värld, det låter som en klyscha men vi har inget alternativ. Jag tycker att det blev alldeles för tyst efter det misslyckade klimatmötet i Köpenhamn. Samtidigt säger min erfarenhet att ett misslyckande ofta leder till en bättre lösning. Nu är det hög tid att finna den lösningen och sätta en tydlig agenda för en hållbar och rättvis värld, för utan rättvisa får vi ingen hållbarhet alls.

Det är lätt att kritisera och hoppas att någon annan ska fixa det. När det gäller en så stor fråga som hur världen ser ut och sådana storord som hållbar utveckling och rättvisa är det lätt att passa. Vi har ju politiska system för sådant. Men det duger inte. Du och jag har ett ansvar, det är du och jag som ska ta nästa steg. En bra början är att utmana sig själv i frågan: Hur bidrar jag till en bättre värld?

Ingen kan hjälpa alla. Jag vet, men alla kan hjälpa någon. Och den personen finner vi ofta långt bort, men om du verkligen tänker efter finns den person du kan hjälpa allra bäst mycket nära. Då blir det känsligt och svårt, men det är ingen som har sagt att det ska vara enkelt.

Dan Brännström Fars generalsekreterare

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%