Innehåll

Balans nr 5 2010

Noteringar: Kritik mot Skatteverkets utökade befogenheter

Skatteverket ska kunna granska företagens bokföring under pågående räkenskapsår. Intresseorganisationen Företagarna är kritisk till förslaget.

I samband med att revisionsplikten slopas för små aktiebolag kommer Skatteverkets rutiner att ändras. Regeringen föreslår att Skatteverket ska ha möjlighet att under löpande beskattningsår förelägga företag att lämna uppgifter, visa upp handlingar eller lämna över kopior av handlingar för att kontrollera att dokumentationsskyldigheten enligt lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter samt skattebetalningslagen fullgörs. Föreläggandet ska kunna förenas med vite. Intresseorganisationen Företagarna är starkt kritisk till förslaget som ger Skatteverket mer makt.

– Förslaget borde strykas. Det är bekymmersamt med den misstro som finansdepartementet har mot de små företagen, säger Anna-Stina Nordmark Nilsson, vd på Företagarna.

Hon lyfter fram näringsminister Maud Olofsson som en drivande kraft bakom avskaffandet av revisionsplikten, och konstaterar att det är ett steg i rätt riktning.

– Maud Olofsson har slitit som en nordsvensk häst i skogsbruket, men från finansdepartementets håll blir det trovärdighetsproblem. Det är fel att ge Skatteverket utökad makt att snabbt kunna kräva in bokföringen, säger Anna-Stina Nordmark Nilsson.

För att regeringen ska återfå företagarnas förtroende krävs att Skatteverket inte får utökade befogenheter anser Anna-Stina Nordmark Nilsson.

– Bara de små bolagen får slopad revisionsplikt, men alla företag berörs av att Skatteverket ska kunna granska bokföringen med kort varsel. Det blir fel. Hur många orkar eller vågar släppa revisorn då? undrar hon.

I Danmark överväger man att höja gränsvärdena för vilka företag som ska undantas från revisionsplikt då det visat sig att skattefusket inte ökat efter att revsionsplikten slopades för de minsta aktiebolagen. Företagarna undrar varför Sverige inte tagit till sig av danskarnas erfarenheter.

– Vi är besvikna på hur regeringen och finansdepartementet agerar gentemot småföretagarna. Jag är själv före detta revisor och jag tycker att det är lite naivt att sträcka upp ett finger och säga att vi kommer att tappa 1,3 miljarder kronor i skatteintäkter när reformen genomförs. Det är inte seriöst att göra så utan att redovisa hur man har tänkt när man kommit fram till siffran, säger Anna-Stina Nordmark Nilsson.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%