Innehåll

Balans nr 5 2010

Noteringar: MER-projektet får gehör i Europa

MER-konceptet uppmärksammas på europeisk nivå. På FEE:s hemsida lyfts MER fram som ett gott exempel på hur ett företag kan förbättra sina affärer och samtidigt ta miljöansvar.

Revisorer och redovisningskonsulter kan göra skillnad både för ekonomin och miljön. Det som började som ett projekt 2004 är numera en tjänst som erbjuds av medlemmar i Far och ligger helt i tiden när satsningar på hållbarhet diskuteras.

Nu lyfts satsningen fram även utomlands. Att vara utbildad MER-revisor kan ge stora konkurrensfördelar på marknaden. Det konstaterar FEE, Fédération des Experts Comptables Européens, som marknadsför konceptet på sin hemsida.

Där finns information om hur man arbetar med mer och vilka mervärden det ger revisorernas tjänster. FEE betonar att MER-verktygen kan användas både för att hjälpa kunderna att minska sin miljöpåverkan och att öka lönsamheten.

– I Europa finns inga liknande initiativ vad vi vet, så det betyder mycket för oss att man uppmärksammar det här, säger Gunilla Sandström, Miljölots AB, som startade projektet.

Initiativet till mer och hela utvecklingsarbetet har genomförts i Sverige. Milj oengagerade revisorer och redovisningskonsulter analyserar sina kunders ekonomi kopplat till klimatpåverkan och besparingspotential.

– Någon som är insatt i ett företags ekonomi har möjlighet att förbättra den ekonomiska redovisningen så att det är möjligt att analysera och senare följa upp exempelvis kostnader för tjänsteresor. Och eftersom kronor och utsläpp av växthusgaser, främst koldioxid, går hand i hand kan ett klimatsmart resande i tjänsten både ge besparingar och miljövinster, säger Gunilla Sandström.

Hon tror att MER kan vara en fördel när revisionsplikten för små aktiebolag avskaffas.

– I revisions och rådgivningsbranschen måste man göra nya satsningar, inte minst när revisionen blir efterfrågestyrd. Då är det här ett bra sätt att marknadsföra sig mot nya kunder, man visar att man tar ansvar även för miljön, säger Gunilla Sandström.

Charlotta Danielsson

MER

MER – Miljöengagerade revisorer – erbjuder verktyg för att analysera ett företags status i miljöpåverkan de delar av verksamheten. Verktyget kan användas av både revisorer och redovisningskonsulter. I dag finns MER – tjänsteresor och MER – gods. MER – energi är under utveckling.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%