Innehåll

Balans nr 5 2010

Vad var det för en idiot som startade det här?

Vi känner oss trygga på islandshästarnas ryggar, de är ju inte så höga. Ibland töltar vi, ibland skrittar vi lite försiktigt och får böja oss för grenarna i den bohuslänska skogen. Vännerna som har gett min fru och mig denna upplevelse i födelsedagspresent njuter lika mycket som vi.

Alla ser järngallret som ligger där oväntat utmed stigen. Och alla hästhovar lyckas undvika att trampa på det, alla utom en. Det är synd. Ingen hinner tänka en vettig tanke förrän alla hästar rusar i full galopp. Det räckte med en rädd häst. Efter knappt hundra meter stannar hästarna, det finns inte längre något som skrämmer. Två personer kravlar sig upp från backen och beskådar sina skrapsår. Det är min fru och jag. Pinsamt, tycker våra ungdomar. Men min fru har bara en fråga i huvudet: Vad var det för en idiot som startade det här?

Jag funderar ofta på flockbeteende. Finansiella kriser, men också uppgångarna som föregår kollapser, har inslag av flockbeteende. Visst fanns det varningsklockor före september 2008, men att det skulle bli ett så dramatiskt och snabbt förlopp var det ingen som förutsåg. Det är tur att en flock till slut stannar upp och tar sitt förnuft tillfånga.

Vad lärde vi oss då av den finansiella krisen? Någon sa att livet är för kort för att man ska kunna dra nytta av erfarenheterna från den förra krisen. Den som tacklat en kris får ofta se efterträdaren hantera nästa. Tidigare generationers misstag kan då upprepas i onödan.

Men jag menar att det finns motmedel. Inte så att vi helt kan eliminera upp- och nedgångar, för de är givna inslag i en föränderlig ekonomi. Men med kompetens, öppenhet och ansvar får vi inte bara en bättre utveckling, vi försvårar också för krisen.

Jag har sagt det förut, behovet av kompetens tillgodoses bäst när kvinnor och män leder och styr tillsammans. Och i öppenheten ligger att företagen blir bättre på att beskriva sina resultat, möjligheter och risker. Det behövs inga nya regelböcker, utan det handlar om att vara lyhörd för vad ägare och andra intressenter faktiskt vill veta. Det måste också finnas en tydlig avsändare bakom informationen, någon som inte bara har ett ansvar utan som också tar ansvar.

Nästa kris borde inte ha en chans! Då gör vi en halvhalt i tid.

Dan Brännström är Fars generalsekreterare.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%