Innehåll

Balans nr 10 2010

Ledare: Konsten att sätta rätt pris

Glöm timmarna och ta betalt för värde. Den uppmaningen riktar Caroline Rosén, partner på PriceGain, till revisions- och rådgiv-ningsbranschen i en debattartikel på sidan 48. Hon menar att det finns stora möjligheter att öka lönsamheten genom att prissätta tjänster utifrån kundernas betalningsvilja, i stället för att tillämpa en statisk timprissättning. I grunden handlar det om att flytta fokus från pris till behov. Det låter enkelt – och logiskt, ... eller? Gå in på <tidningenbalans.se> och tyck till i ”månadens fråga”!

Profil i detta nummer är Fars nye ordförande Anders Bäckström. Som ung hade han siktet inställt på ett liv som fotbollsproffs. Men en knäskadad lagkamrat fick honom att tänka om och i stället satsa på revisorsyrket. Med lite enkel sannolikhetslära i bakhuvudet så ter det sig som ett klokt val det finns ju betydligt fler framgångsrika revisorer än det finns Zlatan-typer.

Men lagtänkandet lever kvar och under sin tid som ordförande i Far kommer Anders Bäckström att fokusera på att ena branschen i viktiga frågor alltså att få alla medlemmar att springa mot samma mål. Den absolut viktigaste uppgiften, menar han, är att säkerställa förtroendet för den finansiella rapporteringen – en fråga som angår alla i branschen, oavsett yrkeskategori.

Från och med detta nummer kommer Fars sektioner, policygrupper och arbetsgrupper att informera om aktuella frågor. Först ut är sektionerna Stora företag och Små & medelstora företag. Läs om vad som är på gång på sidan 57.

Pernilla Halling

pernilla.halling@tidningenbalans.se

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%