Innehåll

Balans nr 10 2010

CH Witts pris: Han skrev bästa artikeln i Balans

Malcolm Wiberg tilldelas Carl Henrik Witts pris för bästa artikel i Balans.

Malcolm Wiberg är delägare och ansvarig för Corporate Finance på Advokatfirman Lindahl i Stockholm. I två artiklar i Balans, nr 4 och nr 5/2010, skrev han om utmaningen kring förvärv av aktier på kassa och skuldfri basis.

Juryn för Carl Henrik Witts pris anser att Malcolm Wiberg har gett ett konstruktivt bidrag till ett viktigt område inom transaktionsredovisningen. Motiveringen lyder: ”I en global ekonomi med ett växande antal företagsförvärv faller det normalt på juristen att formulera förvärvsavtal där den redovisningstekniska tolkningen av tiden mellan signing och closing blir ett viktigt bidrag för minimering av missförstånd och skadeståndsrisker. Artikeln påvisar med detta betydelsen av ett nära samarbete mellan revisorer och advokater.”

Juryn delar även ut två hedersomnämnanden: till Stefan Engström för artikeln ”Bokföringsnämnden och rättvisande bild” (Balans nr 8–9/2010) och till Jörgen Dahlgren och Sven-Arne Nilsson för artikeln ”Apropå IFRS: förvirring kring avvecklad verksamhet” (Balans nr 2/2010).

I juryn ingår ordförande Peter Clemedtson, auktoriserad revisor PwC, Ewa Fallenius, auktoriserad revisor PwC, Peter Malmqvist, finansanalytiker, Ulla Reinius, civilekonom samt Svante Forsberg, auktoriserad revisor Deloitte.

Carl Henrik Witts pris har delats ut sedan 1981.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%