Innehåll

Balans nr 10 2010

Medlemsnytta: Vad vill medlemmarna?

Det viktigaste för sektionen Små & medelstora företag är att bevaka och påverka den nationella utvecklingen av branschens frågor. Det visar den enkätundersökning som gjorts bland sektionens medlemmar.

Medlemsnytta är viktigt inom Far. Men för det krävs att man vet vad medlemmarna vill. Fars sektion Små & medelstora företag har därför genomfört en enkätundersökning bland sektionens medlemmar.

–Det är första gången vi gör en sådan undersökning, men tanken är att det ska bli en återkommande medlemsenkät, säger Bo Åsell, ordförande i sektionen Små & medelstora företag.

Syftet med enkäten är att ta reda på vilka frågor medlemmarna tycker att sektionen ska arbeta med. Svaren visar att en av de viktigaste frågorna är att bevaka och påverka den nationella utvecklingen av branschens frågor.

–Av svaren har det också visat sig att oavsett om man arbetar som revisor eller redovisningskonsult, eller om man arbetar på en stor eller liten byrå, så finns det en samsyn bland medlemmarna och det är positivt, säger Bo Åsell.

Medlemmarna säger i enkäten att det är viktigt att söka samsyn med andra aktörer i professionella frågor. Att föra en extern debatt om branschfrågor, till exempel om redovisningens och revisionens roll, kommer också högt upp på listan.

–Ett annat område som tas upp är lokalföreningarna och hur den lokala verksamheten bör organiseras i framtiden. Med hjälp av undersökningen får vi veta hur medlemmarna ser på frågan, säger Bo Åsell.

Förhoppningen är att medlemmarna ska få nytta av att enkäten har genomförts. Bo Åsell säger att sektionen ska arbeta vidare med svaren och att man kommer att ta hänsyn till medlemmarnas synpunkter.

–Vi ska skriva en kommunikationsplan, både externt och internt. Far ska vara synligt och medlemmarna ska känna att de har nytta av Far dagligen, säger Bo Åsell.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%