Innehåll

Balans nr 10 2010

Noteringar: Kvalitetskontrollsystem krav från årsskiftet

Varje byrå, stor som liten, ska från och med januari ha ett system för kvalitetskontroll. Det är ett led i anpassningen till ISQC1. Men många byråer saknar fortfarande ett system för egen återkommande kvalitetskontroll.

Från och med 1 januari 2011 ska alla företag som utfärdar rapporter som styrker finansiell information följa reglerna i International Standard on Quality Control 1, iSQC 1. Kraven riktar sig främst till företagets ledning och i stora drag handlar det om vad revisions- och redovisningsföretaget kan göra för att hjälpa den ansvariga revisorn. Tanken är att om kraven genomförs på rätt sätt minskar risken att det blir fel i revisionsberättelserna.

–Varje byrå, oavsett om den är liten eller stor, måste ha en egen återkommande kontroll av uppdrag utförda av de enskilda revisorerna. Det går inte att vänta på Fars kvalitetskontroll var tredje eller sjätte år, säger Bengt Skough från Fars sektion Små & medelstora företag.

ISQC 1 medför att ledningen för revisionsföretaget måste tro på att kvalitet är viktigt och visa det i sitt arbete, samt ta fram regler och se till att dessa följs.

–Att man måste ha alla riktlinjer och rutiner på plats redan 1 januari nästa år kommer som en överraskning för många, säger Olof Herolf, expert på internationella kvalitets- och revisionsstandarder.

ISQC 1 är nedbruten i flera delar och det slås fast att det yttersta ansvaret för kvaliteten alltid ligger på företagets ledning. Om ansvaret delegeras till anställda inom företaget åligger det styrelsen att följa upp och kontrollera hur arbetet utförs. Det går alltså inte enligt ISQC 1 att smita från ansvaret.

Företagsledningen ska bland annat skapa bra rutiner i företaget så att oberoendefrågor hanteras på ett korrekt sätt i varje uppdrag, ha riktlinjer och rutiner för vem som ska anställas och hur dessa följs under sin karriär, ha riktlinjer för ansvaret för övervakning och för genomgång av utfört arbete på det enskilda uppdraget. Det är också viktigt att varje revisionsföretag har dokumentation som visar att man har ett system för kvalitetskontroll och att detta system fungerar. Det senare sker genom att riktlinjer och rutiner övervakas, bland annat genom kontroll av enskilda uppdrag.

–Allt det här måste finnas på plats när ISQC 1 börjar gälla i januari nästa år, säger Olof Herolf.

Charlotta Danielsson

Kvalitetskontroll

Från 1 januari 2011 ska alla företag som utfärdar rapporter som styrker finansiell information ha ett system för kvalitetskontroll. Detta är ett led i anpassningen till International Standard om Quality Control 1, (ISQC1).

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%