Balans nr 10 2010

Noteringar: Mer bonuspengar

Vart fjärde bolag planerar nytt incitamentsprogram

Ett av fyra börsbolag planerar att införa nya incitamentsprogram. Det visar en kartläggning som KPMG har gjort. En tydlig skillnad från tidigare år är att andelen aktieprogram ökar på bekostnad av personaloptioner.

KPMG har kartlagt de incitamentsprogram som föreslagits i svenska börsbolag under bolagsstämmorna våren 2010. Undersökningen visar att av 230 bolag planerar vart fjärde att införa ett nytt incitamentsprogram i år. Framför allt är det stora och medelstora bolag som har föreslagit nya program. Det har skett en kraftig ökning av aktieprogrammen. 49 procent av alla nya incitamentsprogram som föreslagits är aktieprogram, jämfört med 30 procent förra året.

–Aktieprogram är generellt inte lika känsliga som optionsprogram och det kan vara en anledning till varför andelen aktieprogram ökar. Efter en lång debatt och ett antal nya prejudikat gällande beskattning vid förvärv av värdepapper finns det nu även relativt positiva skatteförutsättningar som gör att de anställda inte belastas skattemässigt i samma omfattning som tidigare. Även för företagen finns skattemässiga fördelar med aktieprogrammen då de kan reducera den totala skatte- och socialavgiftsbördan, säger Björn Johansson, ansvarig för incitamentsprogram inom KPMG Skatt.

Kartläggningen visar också att det blivit mindre vanligt med incitamentsprogram som omfattar alla anställda på ett företag.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%