Innehåll

Balans nr 10 2010

Vem ska betala för framtidens SIE-fil?

Användare, leverantörer och branschintressenter är överens: SIE-standarden är en otvetydig succé. Nu behöver den utvecklas, men ingen aktör är beredd att ta första steget och investera nödvändiga resurser.

SIE-formatet förekommer i dagsläget i fyra versioner, som anger hur mycket information filen är bärare av. Nu efterfrågas en femte som även skulle innehålla reskontran. Användare som Balans har talat med hävdar att de skulle vara beredda att betala för en sådan tjänst, då den skulle effektivisera deras arbete betydligt.

Programvaruleverantörerna ställer sig däremot tveksamma till att investera resurser i den utvecklingen. Skälen är flera: Dels finns en rädsla för konkurrensen som ökar i takt med att SIE byggs ut eftersom SIE underlättar rörligheten mellan olika program. Dels anser sig en del brända av tidigare utvecklingsprojekt som man lagt ner pengar i, utan att den förväntade efterfrågan har kommit. Framför allt är inställningen avvaktande när det gäller resurser, alla tycker att någon annan ska betala.

Branschorganisationernas företrädare hänvisar till SIE-gruppen som är den ideella förening som förvaltar standarden. Där finns såväl Far som Sveriges redovisningskonsulters förbund SRF och samtliga programvaruleverantörer representerade. SIE-gruppen anser sig dock ha för små resurser för att kunna driva något utvecklingsarbete värt namnet. I en debattartikel tidigare i år (Balans nr 3/2010) framförde gruppen ett önskemål om att branschorganisationerna skulle gå in med 100 kronor per medlem.

–Jag vill inte ta ställning till det utspelet utan att prata med vår systerorganisation [SRF], men generellt tycker jag att utvecklingskostnaden bör ligga hos programvaruleverantörerna; de äger tekniken och tjänar pengar på den. Alternativet skulle innebära att våra medlemmar betalade dubbelt, först genom medlemsavgiften och sedan som kunder, säger Bo Åsell, ordförande i Fars sektion Små & medelstora företag.

Fredrik Dahlberg, förbundsdirektör för Sveriges redovisningskonsulters förbund SRF är inne på samma spår.

–Genom våra medlemmar vet vi att det under en längre tid har funnits tydliga önskemål att få med reskontran i SIE-standarden. Standarden har inneburit hanteringsvinster för programleverantörerna historiskt sett. Därför är det naturligt och rätt att programvaruleverantörerna utvecklar standarden för branschens gemensamma bästa. Det förväntar vi oss som kunder, säger han.

Programvaruleverantörer som Balans har talat med uppger att de inte har blivit kontaktade av branschföreträdarna i fråga om reskontrainformation. De säger sig vara intresserade av fortsatt utveckling, men inväntar en stark och entydig signal från marknaden. En åsikt som framkommer är att de befintliga SIE-filerna redan innehåller långt större möjligheter än de flesta användare utnyttjar.

Bo Åsell köper inte det argumentet, utan menar att man måste titta på vilka funktioner som användarna behöver.

–Det vore bra om vi från branschen kunde uppmuntra leverantörerna att undersöka vad som behövs. Jag ser fram emot ett samtal om detta, säger han.

Rakel Lennartsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%