Innehåll

Balans nr 10 2010

Blame game spelet ingen kan vinna

Att sitta bakom fängelsemurar ger mig tid att tänka. Jag försöker fly, men jag fastnar i frågor om ansvar. Behövs det fler regler som skapar ansvarighet? Eller vågar vi sätta hoppet till ansvarsfullhet att människor inte bara är ansvariga utan faktiskt tar ansvar?

Finansinspektionens beslut i fallet HQ Bank är mer än tufft. Banken förlorar sitt tillstånd att vara just bank, och styrelsens ansvar klargörs med sällan skådad skärpa. Då är det alltså sant det som står i aktiebolagslagen, att styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter.

Ansvaret i HQ Bank omfattar en påstådd felvärdering. En rörlig portfölj med finansiella instrument har vid olika bokslutstidpunkter värderats till verkligt värde. Att det kallas verkligt betyder allt annat än att det är enkelt, entydigt eller påtagligt. Ekobrottsmyndigheten utgår från Finansinspektionens beslut och inleder en förundersökning om grovt bokföringsbrott och svindleri. Några dagar senare öppnar Revisorsnämnden ett tillsynsärende mot revisorn.

Jodå, som ett brev på posten kommer också ”Blame game” spelet utan vinnare! I medierna utpekas än den ena, än den andra i jakten på den skyldiga. Ingen tänker på aktiebolagslagen usch, ett så begränsat och tråkigt synsätt. I en krönika utpekas till och med Revisorsnämnden. Perfekt, det är att vidga perspektiven. Men tomten går fortfarande fri.

Jag är besviken, särskilt som minnen från Skandia-fallet kommer tillbaka. Ansvaret för bonusprogrammen låg alltid hos någon annan, sann ”annanism”. Men ganska snabbt såg vi de skyldiga på löpsedlarna. Så bra, då var det klart. Att domstolarna sedan friade hade ingen betydelse. Någon styrelse som visste något fanns inte då heller, än mindre en styrelse som sa: Ansvaret är vårt. Men stackaren som attesterade ombyggnadsfakturan fick skaka galler.

Blir HQ Bank som Skandia? I så fall krävs det ett omtag i ansvarsfrågan. Tydliga regler måste följas av att styrelsen tar sitt ansvar, och revisorn sitt. I långa loppet förlorar alla på otydlighet, inte minst den som hängs ut i ”Blame game”. Men allra mest längtar jag efter att stämmor ska uppmärksamma styrelseledamöters ansvarsfullhet, inte deras ansvarsfrihet.

På tal om frihet, det är dags att checka ut från fängelset. Det är bara att betala, tacka och gå. För fängelset i Karlstad är nu för tiden ett hotell.

Dan Brännström är Fars generealsekreterare

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

AktuelltLäs mer