Innehåll

Balans nr 10 2010

Sektionen Små & medelstora företag

Vi närmar oss 1 november då den frivilliga revisionen blir verklighet för vissa företag. För att möta detta arrangerar sektionen tillsammans med lokalföreningarna lokala Far-dagar med start i Karlstad 5 oktober. Dessa dagar är viktiga tillfällen där vi möter våra kunder och intressenter för att diskutera framtiden. Inför dagarna har en Skop-undersökning gjorts där 2.000 kunder på de lokala orterna fått svara på frågor om vår roll som konsult och rådgivare. En liknande undersökning görs bland medlemmarna för att se hur vi själva uppfattar oss i vår yrkesroll.

För att utveckla och möta revisorns nya framtid kommer vi att starta en utvecklingsgrupp för revision samt starta gruppen ”Nya generationen” med sikte på små och medelstora företag.

En viktig del av sektionens arbete är att föra en dialog med Sveriges redovisningskonsulters förbund SRF i syfte att skapa goda förutsättningar för den auktoriserade redovisningskonsulten. I detta arbete ingår att informera marknaden om skillnaden mellan en revisors och en redovisningskonsults respektive tjänster.

I september förra året ingick Far och SRF ett samarbetsavtal kring auktorisation av redovisningskonsulter. Avtalet innebär bland annat att organisationerna gemensamt ska arbeta med utvecklingen av redovisningstjänster och etablera ett löpande samrådsförfarande som säkerställer fortsatt utveckling av auktorisationen av redovisningskonsulter.

Målet är att marknaden på sikt ska uppfatta auktorisationen av redovisningskonsulter som en gemensam auktorisation. Denna grund baseras på:

  1. Enhetlig titel för yrkesrollen.
  2. Tillämpning av samma standard för redovisningstjänster.
  3. Tillämpning av likvärdiga allmänna villkor för redovisningstjänster.
  4. Likvärdiga kvalitetskontrollsystem.
  5. Likvärdiga intagningskrav för medlemskap.
  6. Likvärdiga krav på vidareutbildning.

I Samrådsgruppen ingår två medlemmar från respektive organisation med Magnus Eriksson som ordförande. En separat grupp med syfte att utveckla yrkesrollen och gemensamt utveckla produkter och tjänster har tillsatts med Anders Bernåker som ordförande. Gruppen ska arbeta visionärt så att yrkesrollen utvecklas och vi levererar tjänster som efterfrågas på marknaden.

Bo Åsell är ordförande i Fars sektion Små & medelstora företag

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%