Innehåll

Balans nr 11 2010

Hellre ”skål och välkommen” än gravöl

Så var den då här, dagen då revisionsplikten för mindre aktiebolag gick i graven. Denna reform som har stötts och blötts och engagerat såväl branschfolk som näringslivet i stort. Men nu är den här och det är bara att gilla läget. Och även om reformen har föregåtts av en hel del oro, så verkar det nu som att allt fler hellre välkomnar den nya situationen med en skål än sitter och suckar över en gravöl.

Genom reformen om en förändrad revisionsplikt kan runt 270.000 bolag välja att inte ha revisor. Hur många bolag som kommer att välja bort revisionen återstår att se, men eftersom regeringen valde en opt out-lösning blir övergången sannolikt inte så dramatisk. Vad som sker på några års sikt är emellertid en öppen fråga. Vi följer utvecklingen med spänning och jag vågar lova att det kommer ett antal artiklar på temat framöver.

Förändringen av revisionsplikten medför även att redovisningskonsultens roll blir mer framträdande. Därmed blir ansvarsfrågorna viktiga på ett annat sätt än tidigare. I en artikel på sidan 33 skriver Annelie Paulsson, redovisningskonsult på Ernst & Young i Ängelholm, och Helene Agélii, föreningsjurist på Far, om den nya spelplanen för redovisningskonsulter.

Lena Sjöblom är ett namn som alla Far-medlemmar bör lägga på minnet. 1 januari börjar hon sitt nya jobb som ansvarig för redovisningstjänster inom Fars sektion Små & medelstora företag. Läs intervjun med Lena Sjöblom på sidan 22.

Och samtidigt som vi lägger sista handen vid detta nummer av Balans så kommer nästa stora nyhet: EU-kommissionen så kallade grönbok om revision. Bland annat vill kommissionen bryta upp marknadskoncentrationen kring Big 4. Hur det ska gå till? Ja, det återstår att se och frågan kommer sannolikt att diskuteras flitigt. Läs om EU-kommisionens grönbok på sidan 7.

Pernilla Halling

pernilla.halling@tidningenbalans.se

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%