Balans nr 11 2010

Noteringar: Biologisk mångfald

”Riskbedömningen måste bli mer långsiktig”

Endast två av världens hundra största företag behandlar utarmningen av den biologiska mångfalden som en strategisk risk. Det framkommer i rapporten The Economics of Ecosystems and Biodiversity, TEEB, som presenterades vid FN-konferensen om biologisk mångfald i slutet av oktober. I rapporten medverkar PwC med en genomgång av årsredovisningarna från världens hundra största företag, med avseende på biologisk mångfald och affärsrisk.

– Vår användning av naturresurser kan liknas vid ett stort internationellt lager av tillgångar som inte prissatts, säger Lars-Olle Larsson, specialistrevisor på PwC.

Han menar att det främst är analytiker och investerare som driver utvecklingen framåt.

– I takt med att institutionella investerare har börjat ta höjd för icke-finansiella risker i sina portföljer, har de konfronterat våra klienter med frågor som relaterar till hållbar utveckling, säger Lars-Olle Larsson.

Här kommer hållbarhetsredovisning och tillhörande revision in i bilden. Men Lars-Olle Larsson menar att dessa på sikt måste bli en integrerad del av den finansiella revisionens bedömning av bolagets affärsrisk.

– Ska revisionen vara relevant måste den adressera riskerna i bolaget. Sedan kan vi diskutera på vilken sikt dessa risker ska ses. Jag anser att vi måste bort från tolvmånadersperspektivet.

I PwC:s genomgång framgår att vd:ar i Afrika och Latinamerika i betydligt högre grad än vd:ar i Europa anser att biologisk mångfald har en positiv inverkan på företagens tillväxt.

– Kina köper landområden i Afrika och Sydamerika för att säkra livsmedelsförsörjningen. Det är ett konkret bevis för att naturresurserna är begränsade och kommer att värderas allt högre, säger Lars-Olle Larsson.

Rakel Lennartsson

TEEB

TEEB är ett projekt inom ramen för FN:s miljöprogram UNEP i samarbete med myndigheter, forskare och företag från hela världen.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%