Innehåll

Balans nr 11 2010

Noteringar; PCAOB vill granska svenska revisionsbyråer

Ett EU-beslut från i somras öppnar för utländska myndigheter att utöva tillsyn i Sverige.

Frågan om utländska tillsynsmyndigheter ska kunna utöva i tillsyn i Sverige har diskuterats under en längre tid. Efter bland annat Enron-skandalen såg USA över sin övervakning och då föddes idén om tillsyn av revisorer även utomlands. Men när PCAOB, Public CompanyAccounting Oversight Board, krävde revisionshandlingar från andra länder utan att i sin tur vilja lämna ut några, sa EU ifrån. Nu är läget annorlunda.

– Den amerikanska lagstiftaren har ändrat så att PCAOB kan lämna ut bland annat revisionsdokument. Det i sin tur har gjort att EU-kommissionen fattat ett beslut att erkänna USA:s och även Australiens tillsynsmyndigheter i revisionsfrågor som ”tillräckliga”, säger Adam Diamant, chefsjurist på Revisorsnämnden, RN.

Med tillräckliga menas att ett tredjelands myndighet möter kraven i direktivet om lagstadgad revision. Då har myndigheten rätt att utbyta revisionsdokumentation eller andra relevanta dokument med behöriga myndigheter i EU-länder.

Det är dock inte fritt fram för PCAOB att inspektera de byråer i Sverige som är registrerade hos det amerikanska kontrollorganet. Enligt svensk rätt krävs att RN har slutit ett samarbetsavtal med den utländska myndigheten. Nu pågår förhandlingar mellan RN och PCAOB.

– Vi måste få till avtal om samarbete och sekretesshantering med mera. Där är vi inte ense än. Vi försöker att inom Europa nå en gemensam syn och är inte ensamma om det, utan det här är förhandlingar som pågår runt om i Europa mellan olika tillsynsmyndigheter och PCAOB, säger Adam Diamant.

Han tror inte att PCAOB kommer att hinna genomföra några inspektioner i Sverige under hösten, men om det blir ett avtal kan eventuellt PCAOB inleda sina inspektioner exempelvis genom att kontakta storbyråerna.

– Man kan sammanfatta det som att i nuläget händer inget för byråerna, men för oss på RN händer det en del. Det går inte att säga när ett avtal är i hamn. Först ska vi och PCAOB komma överens, sedan ska frågan om ett eventuellt avtalsinnehåll diskuteras med den svenska regeringen, säger Adam Diamant.

Charlotta Danielsson

Registrering hos PCAOB

Sex byråer har valt att bli registrerade hos PCAOB: Deloitte, BDO, Ernst & Young, Grant Thornton, KPMG och PwC. Registreringen är en förutsättning för att få vara påskrivande revisor i bolag som är noterade på någon av USA:s börser. Den är också en förutsättning för att få skriva på redovisningen för svenska dotterbolag av stor betydelse i USA-noterade koncerner.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%