Innehåll

Balans nr 11 2010

7 Frågor

Håkan Meyer är styrelseproffs och aktuell med Styrelseboken, som ges ut av Far Förlag. Han har medverkat i ett sextiotal styrelser och suttit i runt 2000 styrelsemöten.

1 Behöver vi en till bok om styrelsearbete?

– Ja, många av de andra böckerna är ganska teoretiska. Min bok är tänkt som en praktisk handbok för företagare som inte är vana att läsa böcker. Den kan också fungera som en uppslagsbok och vänder sig i första hand till företagare inom mindre och medelstora företag.

2 Vilken roll spelar revisorn för styrelsearbetet i små företag?

– I mindre företag är revisorn ofta företagarens enda rådgivare och har därmed en maktposition. Som en god rådgivare gäller det att våga ställa krav på sin klient. Ett krav kan vara att starta upp ett aktivt styrelsearbete med stöd av externa ledamöter.

3 När är rätt tidpunkt för ett professionellt styrelsearbete?

– Man brukar skilja på försörjningsföretag och tillväxtföretag. När målet är att växa och skapa en förmögenhet ska man alltid ha externt styrelsearbete. Företag med upp till tio anställda bör ha två ledamöter varav en extern. Företag med 10–50 anställda bör ha tre ledamöter, varav två externa.

4 Hur många personer bör ingå i en styrelse?

– Man ska inte vara fler än att man går in i en taxi. Man ska vara ett fåtal, för då är det lättare att hålla en god kontakt med företaget och de andra ledamöterna även mellan styrelsemötena. Styrelsemötena blir också effektivare.

5 Du håller på femårsregeln (max fem år i styrelsen), varför?

– Efter fem år har man oftast tömt all sin kunskap till företaget, sitter man längre blir man lätt en beroende styrelseledamot.

6 Du är emot kvotering, hur ska man få in fler kvinnor i styrelsearbetet?

– Den viktigaste erfarenheten en styrelseledamot kan ha är att själv ha varit framgångsrik företagare, och inom den gruppen finns fortfarande fler män än kvinnor. I stället för en diskussion om kvotering in i styrelser borde man främja att fler kvinnor får en ledande ställning i företagen.

7 Hur undviker man ”glamourfällan”?

– För en del har det tyvärr blivit väldigt prestigefyllt att sitta i styrelser, men det är ett förtroendeuppdrag och inte ett hedersuppdrag. För att bli en nyttig styrelseledamot måste man vara passionerad och nyfiken och ta sig an uppdraget som en verklig utmaning. Det betyder att man måste känna för företaget och ha ett intresse för produkten. Det får inte bli ett uppdrag i mängden.

Rakel Lennartsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

AktuelltLäs mer