Innehåll

Balans nr 11 2010

Europafrågor: EU skapar unik innovationsunion

Som en del i EU:s tillväxtstrategi 2020 har EU-kommissionen tagit fram en så kallad innovationsunion. Syftet är att omvandla idéer till jobb, miljövänlig tillväxt och sociala framsteg. Innovationsunionen ska fokusera på utmaningar som klimatförändring, energi- och livsmedelstrygghet, hälsa och åldrande befolkning. ”Innovation är nyckeln till hållbar tillväxt och rättvisare och miljövänligare samhällen. En radikal förändring av EU:s innovationsprestanda är det enda sättet att skapa varaktiga och välbetalda jobb som kan stå emot globaliseringstrycket”, säger EU-kommissionärerna Máire Geoghegan-Quinn, med ansvar för forskning, innovation och vetenskap, och Antonio Tajani, med ansvar för näringsliv och företagande.

Enligt en europeisk studie skulle 3,7 miljoner jobb kunna skapas och BNP kunna öka med upp till 795 miljarder euro per år till 2025, om Europa 2020-målet att öka FOU-investeringarna till 3 procent av BNP uppnås. Det kommer att behövas ytterligare en miljon forskare och forskning över landgränserna måste uppmuntras. EU-kommissionen anser att en modernisering av utbildningssystemet är nödvändig, EU behöver fler universitet i världsklass, en ökad kunskapsnivå och en förmåga att attrahera toppstudenter från andra länder. Man kommer därför att stödja ett oberoende rankningssystem för universitet.

För att lyckas med sin målsättning har EU-kommissionen tagit fram en checklista med egenskaper hos framgångsrika innovationssystem. Att underlätta tillgången på finansiering blir också viktigt. Innovationsunionen kommer att diskuteras vid Europeiska rådets möte i december. Framstegen kommer att övervakas och vid ett årligt innovationskonvent kommer läget för innovationsunionen att diskuteras.

Medan EU storsatsar på innovation och forskning har oroliga röster höjts i Sverige om regeringens forskningspolitik. I valrörelsen talades det väldigt lite om högre utbildning och innovation och i regeringsdeklarationen nämns frågan endast kort. Jan Björklund (FP) har tagit över ansvaret för forskningsområdet från den tidigare forskningsministen Tobias Krantz (FP). Förhoppningsvis omfamnar Jan Björklund EU-kommissionens initiativ till innovationsunionen och medverkar till framgång i såväl Sverige som EU.

Ewa Fallenius är EU-expert på PwC. Hon är civilekonom med en Master of European Studies från College of Europe (Brugge).

ewa.fallenius@se.pwc.com

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%