Innehåll

Balans nr 11 2010

Vad tycker du om Far-dagen?

Owe Hanneryd. godkänd revisor och auktoriserad redovisningskonsult, Horwarth -Hanneryd & Colling i Strängnäs.

– Det är för mycket fokus på Västerås, lokalföreningen är stor och täcker ett större område, exempelvis är vi många från Strängnäs här. Men informationen är bra och jag kommer att stanna hela dagen. Jag har dock inte fått så många frågor från mina kunder om förändringen av revisionsplikten.

Karin Widlund, auktoriserad redovisningskonsult, Grant Thornton i Västerås.

– Förändringen av revisionsplikten är en viktig fråga och jag tycker det är bra att näringslivet på det här sättet får se att branschen står enad. Det påverkar hela vår omvärld, banker, finansiärer med flera. Nu måste vi skapa förtroende! Jag tror att vi kommer att få en hel del frågor när det blir skarpt läge och företagen börjar fundera på hur de ska göra med sin revisor.

Niklas Johansson, ställföreträdande kontorschef, Handelsbanken i Västerås.

– Det är bra att få veta vad som är på gång och träffa andra inom näringslivet. Hittills har vi inte fått så många frågor om förändringen av revisionsplikten, men jag tror att det blir mer om ett par år. Den här dagen är bra eftersom vi får information om vilka andra tjänster som branschen har att erbjuda.

Lisa Bagge, Mälardalsmäklarna i Västerås.

– Jag är egen företagare och har ett aktiebolag. Dagens upplägg har varit jättebra. Jag har fått svar på mina frågor och fått veta det jag behöver om frivillig revision. Innan jag kom hit hade jag inte fått så mycket information. Jag älskar min revisor! Jag kommer inte att göra mig av med henne, hon är en trygghetsfaktor för mig och mitt företag.

Lars Kjellström, auktoriserad revisor och auktoriserad redovisningskonsult, KPMG i Västerås.

– Jag tycker att man la lite för mycket tid på enkäten om näringslivets framtidssyn och lite för lite på den frivilliga revisionen och vilka tjänster vi nu kan erbjuda. Vi har en försäljningsuppgift gentemot kunderna, och det är något vi traditionellt varit dåliga på. Det ska bli spännande när revisionen blir efterfrågestyrd, då måste vi visa kunderna att de har ett behov av våra tjänster. Problemet med revisionen är dock att det inte alltid är den som har nytta av den som är den som ska betala för den.

Marie Redander, auktoriserad redovisningskonsult, PwC i Västerås.

– Jag tycker om upplägget, det är en bra blandning av folk från branschen och övriga näringslivet. Än har inte mina kunder haft så mycket funderingar kring revisionsplikten. Vi har jobbat med Reko några år nu och jag sitter på en större byrå, så jag tror inte att det blir någon stor förändring för mig.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%