Innehåll

Balans nr 11 2010

Plikten framför allt ligger inte längre i tiden

Alla plikter går upp i rök. Revisionsplikten har tjänat färdigt och värnplikten, när får vi se den igen? Nej, trenden är tydlig. Den nya tiden handlar om valfrihet, inte plikter. Visst finns skolplikten kvar men även i skolans värld ökar valfriheten.

Strävan efter valfrihet förändrar också marknaden för revision, redovisning och rådgivning. Från alla håll och ingenstans dyker det upp nya förväntningar på öppenhet och tydlighet för att branschen ska göra verklig skillnad. Min prognos blir: Rapporter från revisorer och redovisningskonsulter måste utvecklas och innehålla mer än bara standardfraser. Det behövs någon form av rating liknande den som biltillverkare erbjuds av Euro NCAP. Det räcker inte att bilarna uppfyller lagens krav. Det krävs mer för att övertyga marknaden.

Det blir med våra rapporter som med yoghurt, först fanns det bara en eller två. Nu finns det tjugo även i små butiker. Varför? Just det, valfrihet! De förändringar vi upplevt hittills är därför bara en västan-fläkt, för det kommer mera. Visst kan gröna och vita papper från EU påverka utvecklingen. Men den stora förändringskraften ligger i marknaden i människors redan förändrade sätt att vara och värdera, konsumera och kommunicera.

Men en sak låter sig inte rubbas. Jag påstår att den faktiskt blir ännu viktigare på morgondagens marknadsplats. Jag talar om behovet av förtroende, en avgörande men ack så lättflyktig tillgång. Allt talar för att kampen om kapitalet blir hårdare. Tillgången på riskkapital växer inte i takt med marknaden, och de återkommande Basel-paketen ökar inte bankernas ramar för krediter. Då är förtroendet än mer avgörande när det lilla eller stora företaget ska göra nya affärer, investera och växa med externt kapital.

Jag tittar på Förtroendehuset som Far byggt vid torget, nära marknadsplatsen. Huset har många trappor, dörrar och fönster för att visa på alla kombinationer av tjänster. Kundens behov, vad annars, styr valet av tjänst. Och leveransen sker i rätt tid till rätt pris. För nu är det värdet på tjänsten som sätter priset, inte ”nedlagd tid” (märkligt uttryck). Så kommer det att bli, säger jag. Vad säger du?

Helt klart är att behovet av valfrihet och förtroende fortsätter att öka. Vi bygger därför vidare på Förtroendehuset. Det blir aldrig klart och det är som det ska.

Dan Brännström är Fars generalsekreterare.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%