Innehåll

Balans nr 11 2010

Sektionen stora företag

Vi vill lyfta fram följande aktiviteter från vårt arbete den senaste tiden: RevU 16, Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Uttalandet anger i sin nuvarande utformning att bolagsstyrningsrapporten bör granskas som en del av revisionen. Fars argument för detta har varit att informationen i en bolagsstyrningsrapport normalt sett ändå verifieras i förvaltnings- och räkenskapsrevisionen. Efter diskussioner med Svenskt Näringsliv har Far beslutat att ett bolag ska få bestämma om revisorn ska göra ett revisionsuttalande eller ett uttalande baserat på lagens krav på minimigranskning. RevU 16 kommer därför att kompletteras med en vägledning för granskning och rapportering enligt minimikraven. Att notera är att börsbolagen därmed får två varianter av revisionsberättelse att välja mellan. Den nya utformningen av RevU 16 kommer, när omarbetningen är klar, att gå ut på remiss till medlemmar och intressenter i näringslivet.

Under Fars branschdagar 28–29 september hölls två seminarier i sektionens regi. Det ena handlade om trender och tendenser i årsredovisningar, med resultat från en genomgång av börsbolagens årsredovisningar. Undersökningen planeras bli årligen återkommande.

Under oktober har arbetsgruppen för finansiella företag och Far Akademi genomfört de årliga kursdagarna för revisorer i finansiella företag, en basdag och en uppdateringsdag. Kurserna är obligatoriska för att bli licensierad respektive behålla sin licensiering. De som inte kunde delta kommer senare under hösten få möjlighet att tillgodogöra sig innehållet genom inspelningar från respektive kursdag.

Slutligen vill vi inbjuda er som har synpunkter på vad sektionen arbetar med eller förslag på aktiviteter att kontakta oss. Kontaktuppgifter finns på sektionens sida på <far.se>.

Anna-Clara af Ekenstam är ordförande i Fars sektion stora företag

Arbetsgruppen Nya generationen

11 november anordnas en mingelkväll för yngre revisorer. Vi har bjudit in talare frän näringslivet som sitter i stora bolags styrelser. De kommer bland annat att ge sin syn pä revisorns roll.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%