Innehåll

Balans nr 12 2010

Ledare: Branschen i strålkastarljuset

Just som turbulensen kring HQ Bank hade avtagit något slog Svenska Dagbladets granskning av revisorerna ner som en bomb i branschen. Bilden som ges i artiklarna är allt annat än smickrande. Och läsare som inte är bekanta med revisorsyrket, och de lagar och regler som gäller på området, har sannolikt undrat hur det står till innanför väggarna på de stora revisionsbyråerna.

Det finns naturligtvis olika sätt att hantera den här typen av omständigheter. Att öppet och sakligt bemöta kritik och påståenden är en strategi. I artikeln på sidan 9 kommenterar Fars generalsekreterare Dan Brännström några av de områden som berörs i Svenska Dagbladets artikelserie, exempelvis att byråernas vd:ar tar ”extrajobb” för miljoner och att topprevisorer har (alltför) höga löner. Han berör också den ”samla på sig-kultur” som finns inom byråerna när det gäller revisionsuppdrag och menar att yngre revisorer bör släppas fram tidigare för att kunna ta över uppdragen.

Dan Brännströms resonemang leder direkt in på Nya generationens debattartikel på sidan 52 där revisionsbyråerna uppmanas att hitta nya former för att attrahera framtidens medarbetare. Nya generationen menar bland annat att yngre revisorer tidigare bör bjudas in i bolagens ”finrum” för att kunna samla på sig erfarenhet och kunskap.

Vad man än anser om den senaste tidens mediaexponering så har branschen fått en hel del uppmärksamhet. Att köpa annonsutrymme motsvarande det antal spaltmetrar som har skrivits skulle bli en mycket dyr affär.

Kanske dags att damma av uttrycket ”all pr är bra pr”?

Pernilla Halling

pernilla.halling@tidningenbalans.se

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%