Innehåll

Balans nr 12 2010

Noteringar: Fl riktar skarp kritik mot revisorer

Revisorernas rapportering till tillsynsmyndigheten fungerar inte som den ska. Det menar Finansinspektionens generaldirektör Martin Andersson som tillsammans med finansmarknadsminister Peter Norman kräver att svenska revisorer börjar följa lagen.

Finansinspektionen (FI) har de senaste åren gjort en rad uppmärksammade offentliga ingripanden mot finansiella företag på grund av allvarliga brister i redovisning och intern styrning och kontroll, senast mot HQ Bank.

– I inget av de här fallen har vi fått information från revisorerna innan. I flera fall har vi sett att revisorerna har ”varit på” de här frågorna, men de har valt att inte rapportera vidare till oss, trots att det är en lagstadgad skyldighet att göra det, säger FI:s generaldirektör Martin Andersson.

Tillsammans med finansmarknadsminister Peter Norman (M) har han riktat skarp kritik mot revisionen, både i massmedier och i samband med ett möte på finansdepartementet i mitten av november med företrädare för branschen. Efter mötet höll Peter Norman en kort presskonferens där han konstaterade att ”förtroendet är en knäckfråga för revisions- och rådgivningsbranschen” och att branschen nu fått i uppgift att se över hur man kan stärka förtroendet. Det mest konkreta som framkom var att man ska förbättra kommunikationen mellan revisorerna och FI.

– Vi måste kunna lita på att det vi får från bolagen som är reviderat är korrekt, sa Martin Andersson direkt efter mötet.

Mindre än en vecka senare sitter han i ett mötesrum på Far och diskuterar revisorernas rapportering till tillsynsmyndigheten. Martin Andersson tycker att den är undermålig, men branschföreträdarna gör en annan tolkning:

– Som det är upplagt i dag ska FI inte få särskilt många rapporter. Revisorn ska i princip endast rapportera om problemet är på den nivån att det föranleder en erinran till styrelsen eller anmärkning i revisionsberättelsen. Men uppenbarligen finns det ett mycket stort förväntningsgap och därför diskuterar vi nu med Fl om revisorns rapportering ska utökas, säger Fars generalsekreterare Dan Brännström.

Vid mötet på Far diskuterades ett förslag om att revisorer i finansiella företag ska lämna in en årlig rapport till Fl. Det skulle innebära en dramatisk frekvenshöjning i rapporteringen till tillsynsmyndigheten, från ett par rapporter till nästan 4.000 rapporter om året.

Rakel Lennartsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%