Innehåll

Balans nr 12 2010

Noterinar: Branschen under press

EU-kommissionen, finansmarknadsministern och media – alla vill prata med revisions- och rådgivningsbranschen. I en uppmärksammad artikelserie i Svenska Dagbladet har kritik riktats mot storbyråerna.

– Vi ska naturligtvis utnyttja det strålkastarljus som Svenska Dagbladet har tänt och hålla diskussionen vid liv. Det är också en chans att komma till rätta med en del okunskap, säger Fars generalsekreterare Dan Brännström.

– Men framför allt måste vi få fram nyttan med våra tjänster. Att branschen gör stor skillnad för förtroende och effektivitet i näringsliv och samhälle, det missade Svenska Dagbladet helt.

Artikelserien i Svenska Dagbladet ger bilden av en hierarkisk bransch med unga revisorer som sliter hund, medan toppskiktet tar hem äran och pengarna. Journalisterna ifrågasätter även att branschen utövar tillsyn över sig själv och antyder att det finns vänskapskorruption. Detta har även följts upp av SVT:s Rapport som har granskat Revisorsnämndens beslut sedan 2007. Rapport hävdar bland annat att nämnden i flera fall kört över tjänstemännen och beslutat om en mildare påföljd.

– Både i Svenska Dagbladet och Rapport antyds att Revisorsnämnden lägger andra omständigheter till grund för sina beslut än vi ska göra. Vi ska följa revisorslagen och förvaltningslagen, och det är det vi gör, säger Revisorsnämndens chef Peter Strömberg.

Enligt honom är det inte konstigt att tillsynsnämndens beslut ibland avviker från tjänstemännens förslag.

– Det är klart att tillsynsnämnden frångår tjänstemannaförslaget då och då, det är inte ett dugg märkligt. Det händer också att nämnden skärper åtgärderna i förhållande till förslaget, säger han.

Svenska Dagbladet har kallat vd:arnas revisionsuppdrag för extrajobb. Dan Brännström reagerar mot ordvalet eftersom lagen säger att en vd för en revisionsbyrå måste vara kvalificerad revisor. Detta förutsätter att man också arbetar med revision ett visst antal timmar.

Dan Brännström tycker också att den heta diskussionen om topprevisorernas många uppdrag har fel fokus.

– Antalet uppdrag är ett otroligt trubbigt nyckeltal. En enda koncern kan ju dra med sig flera hundra företag, säger han och tillägger:

– Men det finns en ”samla på sig-kultur” som tål att diskuteras ur ett annat perspektiv, nämligen att yngre revisorer måste släppas fram tidigare för att ta över uppdragen.

Lönerna är ett annat känsligt ämne. Dan Brännström tror att branschen har varit dålig på att förklara varför det är viktigt att en revisor kan tjäna bra.

– En revisor får inte vara i underläge gentemot exempelvis företagsledningen hos kundföretagen. Det är en oberoendefråga, men revisorn måste också få kompensation för sin risk. Sedan är det naturligtvis bra för rekryteringen att branschen kan erbjuda höga löner, säger Dan Brännström.

– Men jag ser gärna att byråerna blir mer transparenta med ersättningarna. Kunder och medarbetare ska inte behöva överraskas av uppgifter i media, avslutar Dan Brännström.

Rakel Lennartsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%