Innehåll

Balans nr 12 2010

Noteringar: Problem för revisorn vid outsourcing

Shared Service Center (SSC) kan skapa ett effektivare företag, men ge revisorn problem. Jan-Hugo Nihlén, auktoriserad revisor med mångårig erfarenhet av frågan, anser att bokföringslagen bör ändras.

Bolag med verksamheter i flera länder effektiviserar ofta sina ekonomifunktioner genom att centralisera redovisningsprocesserna till ett land.

– Att upprätta Shared Service Center blir allt vanligare, men det gör också att det kan bli svårt för bolagen att leva upp till lokala lagar och regler. Där fyller revisorn en viktig funktion för att ge råd och stöd, säger Jan-Hugo Nihlén, auktoriserad revisor på Deloitte.

Han har arbetat med frågan i många år och menar att ett företags outsourcing påverkar revisorns arbete.

– Enligt bokföringslagen ska allt räkenskapsmaterial finnas i Sverige, så är det inte inom alla koncerner som har dotterbolag här och har inrättat ett SSC utomlands. Följs inte lagen är det viktigt att revisorn ger uttryck för det i revisionsberättelsen.

För en koncern med bolag i olika länder finns flera fördelar med SSC, men det är inte alltid styrelsen känner till respektive lands lagar.

– I förvånansvärt många bolag sitter en styrelse som inte har en aning om svensk rätt. I min roll som revisor har jag ett ansvar att informera styrelsen om sitt långtgående ansvar inom detta område. Styrelsen ansvarar för bokföringen, även om den sköts någon annanstans, säger han.

Om ett företag har inrättat ett SSC i exempelvis England kan det betyda att räkenskapsmaterialet förvaras utomlands. För ett bolag verksamt i Sverige innebär det att bolaget bryter mot lagen.

Jan-Hugo Nihlén tycker att det är viktigt att dotterbolagets revisor vågar stå på sig och ta en diskussion med moderbolaget och dess revisor.

– För oss på de internationella firmorna bör det inte vara ett problem att granska räkenskaper utomlands, men dotterbolaget som granskas bryter mot svensk lag om räkenskapsmaterialet inte finns i Sverige, säger han.

Då bokföringslagen och Bokföringsnämndens regler om att ha räkenskapsmaterial utomlands är krångliga och inte innebär förenkling skulle en lösning vara att ändra bokföringslagen anser Jan-Hugo Nihlén. Han menar att ett alternativ skulle vara att det blir tillåtet att förvara räkenskapsmaterial var som helst inom EU, vilket inte borde vara något problem om Skatteverket har handräckningsmöjlighet.

– Samtidigt bör man skärpa straffen vad gäller bokföringsbrott avseende själva bokföringen för att visa att det här är något man tar allvarligt på, säger han.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

AktuelltLäs mer