Innehåll

Balans nr 12 2010

Noteringar: Nya invalsregler för konsulter

Från och med 1 januari 2011 till-lämpar Far nya invalsregler för redovisningskonsulter.

De sista månaderna med övergångsregler har Far märkt av en ökad tillströmning av redovisningskonsulter. Maria Bengtson, samordnare för Fars kvalitetskontroll och ansvarig för Fars medlemsregister, tror att många passar på medan de ”mildare” övergångsreglerna gäller.

– Det behöver inte betyda att de som blir medlemmar före årsskiftet är mindre kvalificerade. Däremot kommer ansökningsprocessen att kräva mer arbete senare, säger hon.

Redovisningskonsultexamen blir ett nytt moment, att jämföras med Revisorsnämndens examina för att bli godkänd och auktoriserad revisor. Eftersom det inte finns någon statlig tillsynsmyndighet på redovisningsområdet har Far tagit på sig uppgiften att utfärda examina.

– Syftet med de nya reglerna är att skapa likvärdiga invalsregler för våra medlemskategorier och att höja kvalitén. Det ska vara en kvalitetsstämpel att vara medlem i Far. Kvalitén hos medlemmarna följs även upp regelbundet via Fars kvalitetskontroll, säger Maria Bengtson.

Utöver redovisningskonsultexamen krävs minst åtta års utbildning och praktik. För dem med akademisk examen är praktikkravet fem år, medan de med annan av Far godkänd eftergymnasial examen behöver minst sex års praktik. Därutöver gäller allmänna behörighetskrav, som att man inte är satt i konkurs. Läs mer på <far.se>.

Rakel Lennartsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%