Innehåll

Balans nr 12 2010

Noteringar:G8: Lösningar i sikte

Brister i bokföringsprogram kan göra att användarna riskerar att bryta mot bokföringslagen. Nu har G8-grup-pen träffat programvaruleverantörerna för att hitta en lösning.

– Vi såg mycket positivt på mötet, säger Karin Korpe, vice vd på Fortnox.

G8-gruppen, bestående av de sju stora revisionsbyråerna samt Far, bjöd in ett flertal programvaruleverantörer för ett möte under hösten 2010. Syftet var att diskutera utformningen av redovisnings- och bokföringsprogrammen. I många, dock inte alla, program finns möjligheten att ändra bakåt i tiden på ett sätt som inte överensstämmer med lagstiftarens ambitioner, menar

G8-gruppen. I vissa program saknas dessutom systemdokumentation och behandlingshistorik. Detta gör att användarna av programmen riskerar att bryta mot bokföringslagen.

– Vi träffade programvaruleverantörerna och belyste hur situationen ser ut. Det blev ett väldigt bra möte i samförstånd, alla var överens om att rättelser inte får göras på ett sådant sätt att vad som bokförts utplånas eller görs oläsligt. Transparensen och spårbarheten måste alltid finnas, säger G8-gruppens ordförande Sigurd Elofsson.

Även programvaruleverantörerna är nöjda.

– Jag upplevde mötet som mycket positivt, och har bara fått positiva reaktioner efteråt. Att man samlar oss pä det här sättet är bra, och det gör också att vi alla får samma förutsättningar, säger Karin Korpe, vice vd på Fortnox.

G8-gruppen har nu fått ett nytt uppdrag, att ta kontakt med kassaregistertillverkarna och sam råda med dem om frågor rörande redovisning och revision i kontantbranscherna.

Charlotta Danielsson

G8 – detta här hänt

Redovisnings- och bokföringsprogrammen blir mer och mer sofistikerade och allt mer blir webbaserat. Det ökar kravet på att allt överensstämmer med vad som krävs utifrån bokföringslagen. G8-gruppen menar att det i många program finns möjlighet att ändra bakåt i tiden på ett sätt som inte överensstämmer med lagstiftarens ambitioner. Nu vill G8-gruppen se en förändring av programmen så att den som använder dem inte riskerar att bryta mot bokföringslagen.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%