Innehåll

Balans nr 12 2010

Rekordmånga deltagare i Kuala Lumpur

Revisorer och rådgivare måste vilja ta till sig förändringar och fånga möjligheterna. Vid IFAC:s världskongress i Kuala Lumpur 8–11 november diskuterades professionens roll i framtiden.

Kongressen som arrangerades av IFAC tillsammans med the Malaysiern Institute of Accountants lockade rekordmånga deltagare; över 6.000 personer från 134 länder. Deltog gjorde revisorer, rådgivare, representanter från tillsynsmyndigheter och näringsliv.

– Det var fantastiskt att träffa människor från hela världen, och särskilt roligt att få gratulera Göran Tidström på plats. Det är hur kul som helst att han har blivit ordförande i IFAC, det är en bekräftelse på kvaliteten på redovisning och revision i Sverige och även på den position Sverige har i den internationella debatten, säger Fars generalsekreterare Dan Brännström.

På programmet stod seminarier och diskussioner. På avslutningsdagen hölls en paneldebatt där bland andra IFAC:s vd lan Ball deltog.

– Panelen var enig om att den ökade globaliseringen och den senaste finanskrisen har placerat yrkeskåren i rampljuset. Professionen spelar en viktig roll i den finansiella rapporteringen, vilket är en utmaning, säger lan Ball enligt ett pressmeddelande från IFAC.

Paneldebatten hade rubriken ”Revisorer under nästa årtionde – att klara av förändringar och att gripa möjligheter” och ett flertal frågor lyftes, bland annat hur den senaste globala finanskrisen ändrat miljön för professionen och vilken påverkan krisen har på yrkeskåren. Det diskuterades också hur revisionen ska utvecklas för att möta nya behov och hur revisorer och rådgivares kunskaper bör förändras och utvecklas de kommande åren.

Fars ordförande Anders Bäckström deltog också i kongressen. Han tyckte att ett spännande område som lyftes fram i ett av seminarierna var ”integrated reporting”.

– Man tänker sig en sammanhållen rapportering av finansiell information, bolagsstyrningsinformation och hållbarhetsinformation. Paneldebatten leddes av Göran Tidström, och det var en spännande och bra diskussion som jag tar med mig därifrån, säger han.

I samband med besöket i Malaysia bjöd Fai tillsammans med den svenska ambassadören in till en mottagning i ambassadörens residens.

– Vi hade bjudit in de nordiska deltagarna från konferensen samt det svenska näringslivet som finns på plats i Malaysia Det var otroligt lyckat, säger Anders Bäckström.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%