Innehåll

Balans nr 12 2010

”Alla kan tjäna på politikernas ökade intresse för riskhantering”

Alla kan tjäna på politikernas ökade intresse för riskhantering. Det menar Torbjörn Wikland, huvudförfattare till en bok om intern kontroll och riskhantering som kommer ut på Far Förlag efter årsskiftet.

Du menar att intern kontroll delvis är en felöversättning, hur då?

Det engelska ordet control betyder i första hand styrning och i andra hand kontroll, vilket tyvärr inte framgår i den svenska översättningen. Man kan dra en parallell till fjärrkontrollen, remote control på engelska, som egentligen inte betyder fjärrkontroll utan fjärrstyrare.

Varför kan vi förvänta oss ökade krav och regleringar på området?

Att riskhantering har blivit ett så stort ämne just nu har mycket att göra med den senaste finanskrisen. Inom EU och även i USA förs diskussioner om ytterligare begränsningar av marknaden och på hemmaplan har fallen Carnegie och HQ Bank visat att Finansinspektionen haft en tuffare inställning de senaste åren, som en följd av finanskrisen.

Vem tjänar och vem förlorar på att risk är i ropet?

Om man ska generalisera blir den som bara går in för att anpassa sig till nya lagar och regler förlorare, medan den som ser riskhantering som en möjlighet att öka sin konkurrenskraft blir vinnare.

Blir det ett kapitel om HQ Bank i den nya boken?

Så mycket vågar jag inte lova, men en fråga som förtjänar att lyftas upp är att det i Sverige inte finns någon whistleblower-funktion. I HQ Bank fanns en styrelseledamot som pekade på att riskbedömningen i tradingportföljen var åt pepparn. När hon inte fick gehör valde hon att avgå. Hon var en whistleblower, men ingen, förutom Finansinspektionen, lyssnade. I USA finns numera särskilda företag som fungerar som ett slags informationslådor för risker och varningar.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...