Innehåll

Balans nr 6-7 2010

Noteringar: Positiv dom för branschen

Enligt en dom meddelad av Förvaltningsrätten i Jönköping från 5 maj ogiltigförklaras landstinget i Jönköpings läns upphandling av ramavtal med en revisionsbyrå avseende sakkunnigt biträde åt landstingets förtroendevalda revisorer. Domen innebär en seger för Ernst & Young, som drivit målet.

Det var inte bara Ernst & Young utan flera av de stora revisionsbyråerna som reagerade på upphandlarens krav att det till varje anbud skulle bifogas ett utdrag ur belastningsregistret för var och en av de personer hos de potentiella uppdragstagarna som skulle arbeta med uppdraget. Med andra ord, arbetsgivaren skulle i strid med lagen be sin personal om utdrag ur belastningsregistret.

Flera av byråerna vände sig till Far och chefsjurist Urban Engerstedt engagerade sig i fallet, bland annat genom att skriva ett kritiskt brev till landstinget. Han vände sig också till Sveriges kommuner och landsting och fick visst medhåll.

Urban Engerstedt är mycket nöjd med domen som markerar att inhämtandet och inlämnandet av integritetskränkande uppgifter om anställda inte ska vara ett konkurrensmedel mellan revisionsföretag.

– Om det här kan stävja en del av det slentrianmässiga inhämtandet av integritetskränkande personuppgifter har vi nått vårt mål, säger Urban Engerstedt, som menar att den upphandlande myndigheten bör kunna utföra nödvändig kontroll på mindre integritetskränkande sätt.

Upphandlingen har nu ogiltigförklarats och ska göras om.

Rakel Lennartsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%