Innehåll

Balans nr 6-7 2010

Noteringar: Högre status ger stolta redovisare

Statusen på auktoriserade redovisningskonsulter ska höjas. Det är ett av målen för den nybildade utvecklingsgruppen för auktoriserade redovisningskonsulter, med medlemmar från både Far och SRF.

I det samarbetsavtal som tecknades mellan Far och SRF förra året ingick att bilda en samråds- och utvecklingsgrupp. Gruppens uppgift är bland annat att arbeta med frågor som rör utvecklingen av redovisningstjänster och den auktoriserade redovisningskonsultens yrkesroll.

– I gruppen kan vi diskutera och nå en samsyn i frågorna som vi sedan förankrar i respektive organisation, säger Karin Prytz, som tillsammans med Magnus Eriksson och Mikael Ernström representerar Far.

SRF representeras av Anders Bernåker, som valts till ordförande, samt Fredrik Dahlberg och Håkan Carlsson Byström.

– Det viktigaste är att vi inte har ett SRF- eller Far-perspektiv, utan att vi tillsammans jobbar med att utveckla rollen som redovisningskonsult. Redovisningskonsulten ska bli mer känd i samhället genom hög kompetens och ett stort engagemang, säger Anders Bernåker.

Karin Prytz betonar att man gärna vill ha en aktiv dialog med medlemmarna i Far och SRF.

– Vi vill att de ska känna till att vi finns och komma till oss och tycka saker, säger hon.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%