Innehåll

Balans nr 6-7 2010

Debatt: Företagen behöver enklare regelverk – inte nya brevlådor

Svaret vi fått från Susanne Malmborg i Balans nr 5/2010 är mycket tillfredställande vad gäller Skatteverkets ansvar och åtaganden. Det är precis den nyanserade information som vi har önskat oss men inte fått från Skatteverket vid de olika skatteträffar som vi deltagit i, och som hålls runtom i Sverige.

Dock fortsätter Susanne Malmborg med att skriva att den nya ordningen är till för att förenkla och säkra återbetalning för företag. Förenklingen ska ligga i att då det tidigare var så att om ett bolag hade 26 olika länder att ansöka ifrån, så var bolaget tvunget att göra 26 olika pappersansökningar till 26 olika länder, men att man i dag har ”en” kontaktpunkt, en ”one-stop-shop” att skicka via. Det är rätt i sak. Men vi ser ingen större förenkling i det.

Samma företag måste fortfarande göra 26 separata deklarationer till 26 olika länder. Det är brevlådan som har flyttat från Posten till Skatteverkets hemsida. Vi har under många år hjälpt företag med internationell moms och har hållit och håller utbildningar i ämnet. Vi vet att företag i gemen inte har tillräckliga kunskaper om moms i det land de söker återbetalning ifrån för att kunna göra ansökningar själva. De hör dock att Skatteverket säger att återvinning nu är enklare. Det är tydligt att Skatteverket anser, eller i varje fall hoppas, att den nya portalen förenklar för företag. Frågan är bara varför de anser det? Vi som arbetar med portalerna varje dag och dessutom kan reglerna upplever faktiskt inte att det är lättare. Samma krav som tidigare, men en annan brevlåda.

Vari ligger förenklingen? Helt klart inte i regelverken och det måste företag få reda på för att inte drabbas av kostnader om några månader när besluten från de olika utländska skattemyndigheterna kommer tillbaka.

Stefan Ekmark är sales/marketing manager och Ulla-Britt Mellgren är senior adviser på Svea Vat Adviser AB.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%