Innehåll

Balans nr 6-7 2010

Debatt: Företagen behöver enklare regelverk – inte nya brevlådor

Svaret vi fått från Susanne Malmborg i Balans nr 5/2010 är mycket tillfredställande vad gäller Skatteverkets ansvar och åtaganden. Det är precis den nyanserade information som vi har önskat oss men inte fått från Skatteverket vid de olika skatteträffar som vi deltagit i, och som hålls runtom i Sverige.

Dock fortsätter Susanne Malmborg med att skriva att den nya ordningen är till för att förenkla och säkra återbetalning för företag. Förenklingen ska ligga i att då det tidigare var så att om ett bolag hade 26 olika länder att ansöka ifrån, så var bolaget tvunget att göra 26 olika pappersansökningar till 26 olika länder, men att man i dag har ”en” kontaktpunkt, en ”one-stop-shop” att skicka via. Det är rätt i sak. Men vi ser ingen större förenkling i det.

Samma företag måste fortfarande göra 26 separata deklarationer till 26 olika länder. Det är brevlådan som har flyttat från Posten till Skatteverkets hemsida. Vi har under många år hjälpt företag med internationell moms och har hållit och håller utbildningar i ämnet. Vi vet att företag i gemen inte har tillräckliga kunskaper om moms i det land de söker återbetalning ifrån för att kunna göra ansökningar själva. De hör dock att Skatteverket säger att återvinning nu är enklare. Det är tydligt att Skatteverket anser, eller i varje fall hoppas, att den nya portalen förenklar för företag. Frågan är bara varför de anser det? Vi som arbetar med portalerna varje dag och dessutom kan reglerna upplever faktiskt inte att det är lättare. Samma krav som tidigare, men en annan brevlåda.

Vari ligger förenklingen? Helt klart inte i regelverken och det måste företag få reda på för att inte drabbas av kostnader om några månader när besluten från de olika utländska skattemyndigheterna kommer tillbaka.

Stefan Ekmark är sales/marketing manager och Ulla-Britt Mellgren är senior adviser på Svea Vat Adviser AB.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...