Innehåll

Balans nr 8-9 2010

Kvalitetskontrollen lyfter verksamheten

För lång tid mellan granskning och besked om beslut, men ett bra stöd i verksamheten. Så ser de två redovisningskonsulterna Laila Andersson och Michael Ekberg på den kvalitetsgranskning de genomgått.

Efter ett år med obligatorisk kvalitetskontroll har Fars kvalitetsnämnd undersökt hur de som granskats upplevt kvalitetskontrollen. Överlag har reaktionerna varit positiva och många anser att kvalitetskontrollen bidrar till att höja den generella nivån bland redovisningskonsulter i branschen.

– När jag fick beskedet att jag skulle bli granskad kändes det lite oroande, men när kontrollanten kom var hon jättetrevlig och det gick hur bra som helst, säger Laila Andersson, auktoriserad redovisningskonsult på Utrikes Ekonomi i Hammerdal.

Hon beskriver granskningen som ett stöd i verksamheten och säger att kontrollanten kom med flera goda råd.

– Jag kunde se henne som en coach, säger hon.

Laila Andersson konstaterar att det skett många förbättringar på byrån sedan man gick med i Far.

– När det gäller dokumentationen har den skärpts betydligt, likaså upprättandet av uppdragsbrev. Från början hade vi få uppdragsbrev, nu har vi det med drygt 85 procent av våra kunder och målet att alla ska ha inom sex månader, säger hon.

Däremot upplever hon att det tog relativt lång tid mellan granskning och besked om beslut.

– Även om kontrollanten meddelat mig vad hon rekommenderat kvalitetsnämnden dröjde det länge innan jag fick svar. Kvalitetskontrollen skedde i september. Den skulle varit avrapporterad sista december, men jag fick inte besked förrän i slutet av januari, säger Laila Andersson.

Michael Ekberg arbetar som auktoriserad redovisningskonsult på Miab bokföring i Göteborg. Även han har blivit granskad och han delar Laila Anderssons uppfattning.

– Jag visste i grova drag vad kontrollanten rekommenderat eftersom han meddelade mig sin uppfattning, men sen tog det tre till fyra månader innan jag fick besked, säger han.

Själva granskningen upplevde han som trevlig, och kontrollanten gick igenom fyra av hans större uppdrag.

– Jag fick många bra tips och idéer. Att det ställs krav är bra eftersom det skapar en likvärdighet som höjer redovisningskonsulternas anseende, säger han.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%