Innehåll

Balans nr 8-9 2010

Kvalitetskontrollen lyfter verksamheten

För lång tid mellan granskning och besked om beslut, men ett bra stöd i verksamheten. Så ser de två redovisningskonsulterna Laila Andersson och Michael Ekberg på den kvalitetsgranskning de genomgått.

Efter ett år med obligatorisk kvalitetskontroll har Fars kvalitetsnämnd undersökt hur de som granskats upplevt kvalitetskontrollen. Överlag har reaktionerna varit positiva och många anser att kvalitetskontrollen bidrar till att höja den generella nivån bland redovisningskonsulter i branschen.

– När jag fick beskedet att jag skulle bli granskad kändes det lite oroande, men när kontrollanten kom var hon jättetrevlig och det gick hur bra som helst, säger Laila Andersson, auktoriserad redovisningskonsult på Utrikes Ekonomi i Hammerdal.

Hon beskriver granskningen som ett stöd i verksamheten och säger att kontrollanten kom med flera goda råd.

– Jag kunde se henne som en coach, säger hon.

Laila Andersson konstaterar att det skett många förbättringar på byrån sedan man gick med i Far.

– När det gäller dokumentationen har den skärpts betydligt, likaså upprättandet av uppdragsbrev. Från början hade vi få uppdragsbrev, nu har vi det med drygt 85 procent av våra kunder och målet att alla ska ha inom sex månader, säger hon.

Däremot upplever hon att det tog relativt lång tid mellan granskning och besked om beslut.

– Även om kontrollanten meddelat mig vad hon rekommenderat kvalitetsnämnden dröjde det länge innan jag fick svar. Kvalitetskontrollen skedde i september. Den skulle varit avrapporterad sista december, men jag fick inte besked förrän i slutet av januari, säger Laila Andersson.

Michael Ekberg arbetar som auktoriserad redovisningskonsult på Miab bokföring i Göteborg. Även han har blivit granskad och han delar Laila Anderssons uppfattning.

– Jag visste i grova drag vad kontrollanten rekommenderat eftersom han meddelade mig sin uppfattning, men sen tog det tre till fyra månader innan jag fick besked, säger han.

Själva granskningen upplevde han som trevlig, och kontrollanten gick igenom fyra av hans större uppdrag.

– Jag fick många bra tips och idéer. Att det ställs krav är bra eftersom det skapar en likvärdighet som höjer redovisningskonsulternas anseende, säger han.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%