Innehåll

Balans nr 8-9 2010

Far ställer krav på vidareutbildning

60 timmars lärarledd vidareutbildning fördelat på tre år. Det är utbildningskravet som ställs på Fars medlemmar. På vissa mindre byråer löser man det genom att gå samman med andra och ordna egna seminarier.

Utbildningskravet är viktigt vid kvalitetskontrollen. Det är dock ingen som får underkänt för att man inte beaktat det, men det kommenteras i beslutsbrevet.

– Det här är en kunskapsbransch och därför behövs kontinuerlig utbildning, säger Eva Törning, ordförande för Fars kvalitetsnämnd för redovisningsverksamhet.

Eva Törning rekommenderar alla redovisningskonsulter att fundera på vad just de behöver fördjupa sig i.

– Deltar man till exempel i Far Akademis skattedag och redovisningsdag får man kännedom om vad som är aktuellt och viktigt just nu och vad som kan vara bra att lära sig mer om, säger hon.

Lee Nordström, auktoriserad redovisningskonsult och ägare till Duxol konsult AB i Stockholm med fyra anställda, berättar att hon löser en del av utbildningskravet genom samarbete med andra mindre byråer.

– Det finns en hel del som kan vara av intresse, till exempel mer udda kurser som coaching och rena företagskonsultskurser, säger hon.

Genom att samarbeta med andra byråer har ett nätverk byggts upp. Lee Nordström menar att det är bra att kunna diskutera med andra och stämma av hur vissa saker fungerar i praktiken.

– Vi diskuterar omvärldsfrågor, vad som sker med marknaden och personalfrågor. Sådant kan vara knepigt när man sitter på en liten byrå.

Ibland kan det dock vara svårt att avsätta tid för vidareutbildning. Men Lee Nordström tycker att det är rimligt att det ställs sådana krav i Svensk standard för redovisningstjänster Reko.

– Reko är ju grunden till bokslutsrapporten och det är viktigt att alla vet vad Reko innebär, säger hon.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%