Innehåll

Balans nr 1 2011

Ledare: Gott hopp om förändringar

I förra numret av Balans utmanade ett antal unga revisorer ledarna på de större byråerna. Bland annat skrev de att: ”Yngre medarbetare måste få chansen att tidigare stiga in i bolagens finrum för att få erfarenhet och kunskap om vilka frågor som är viktiga för kunderna.” Ett annat önskemål är bättre möjligheter till balans mellan arbete och fritid.

I detta nummer svarar vd:arna på PwC, Mazars set, Deloitte och Grant Thornton. Och tar man dem på orden så finns det gott hopp om förändringar. Bland annat skriver Mazars SET:s vd Lars-Åke Andréasson att: ”Den nya yngre generationen har, enligt min mening, ett sunt förhållningssätt till det stora mysterium vi kallar livet.” Grant Thorntons vd Peter Bodin menar att debattartikeln tar upp flera viktiga frågor och ser fram emot en fortsatt dialog.

Förändring av branschen tar även Thomas Carrington upp i sin debattartikel på sidan 42. Han menar att den senaste tidens hårda mediakritik mot revisions- och rådgivningsbranschen inte enbart ska ses som negativ. Tvärtom är den ett hälsotecken, skriver han och hänvisar till forskning som visar att det är misslyckanden som har fört utvecklingen av branschen framåt.

En person som har varit delaktig i den senaste tidens debatt i media om revisions- och rådgivningsbranschen är finansmarknadsminister Peter Norman (m). I november höll han ett möte med ordförandena för Deloitte, Ernst & Young, kpmg och PwC på finansdepartementet för att diskutera förtroendet för branschen. Läs intervjun med Peter Norman på sidan 14.

Gott Nytt År!

Pernilla Halling

pernilla.halling@tidningenbalans.se

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%