Innehåll

Balans nr 1 2011

Noteringar: Mer medlemsnytta med nya Far Akademi

Far ska bli effektivare, mer innovativt och enklare för medlemmar och kunder att komma i kontakt med. Vid årsskiftet samlades Fars bolag i Far Akademi.

Far har tidigare bestått av tre bolag: Far AB, Far Förlag AB och Far Akademi AB. Sedan 1 januari 2011 har verksamheten samlats i en enhet med namnet Far Akademi. Det handlar om 70 medarbetare som tillsammans har över 500 års erfarenhet av arbete inom Far. Vd för verksamheten är Lena Lind och Dan Brännström fortsätter som generalsekreterare för Far.

– Vi strävar efter att få en så effektiv organisation som möjligt. Det ska vara tydligt och enkelt för medlemmar och kunder när de vänder sig till oss, säger Lena Lind.

Dan Brännström konstaterar att tre enheter är ett onödigt hinder i en tid som präglas av snabba förändringar.

– Vår bransch har fått mycket större uppmärksamhet i media, det ställer också nya krav. Dessutom blir det allt viktigare att påverka på det internationella planet. Man kan säga att jag ska spela på bortaplan och Lena på hemmaplan, säger han.

Precis som tidigare fortsätter Far att vara en lobbyorganisation som också sätter standarder, hela tiden med medlems- och kundsupport i fokus. Branschfrågorna drivs fortfarande under namnet Far, och de kommersiella delarna och medarbetarna samlas under Far Akademi, som blir Fars enda dotterbolag.

– Vi ska vara en lärande organisation som jobbar med ständiga förbättringar och utveckling, och det ska finnas ett tydligt ansvar i hela organisationen. Allt för att vi ska vinna både hemma- och bortamatcherna, säger Dan Brännström.

Genom förändringarna inom Far frigörs tid som ska läggas på att öka medlems- och kundnyttan. Lena Lind säger att organisationen kommer att bli mer innovativ genom att arbetet blir mer gränslöst. Det har också blivit lättare för den som vill komma i kontakt med Far.

– Det är en linje in som gäller. Det är enklare oavsett om man är medlem, kund eller medarbetare, säger hon.

Dan Brännström betonar att Far är en öppen mötesplats och att det centrala läget i Stockholm, med trappa frän kontoret ner till Arlanda Express i anslutning till centralstationen, ger stora möjligheter.

– Vi sitter så centralt man bara kan och välkomnar medlemmar, byråer och kunder hit, säger han.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%