Innehåll

Balans nr 1 2011

Noteringar: Ny global revisionsstandard

Den internationella organisationen för revisionsorgan, INTOSAI, antog under kongressen i Johannesburg i november nya riktlinjer för revision i offentlig sektor: International Standards of Supreme Audit Institutions, ISSAI.

– Det här betyder att vi nu för första gången har internationellt accepterade riktlinjer som i grunden är gemensamma för revision inom både privat och offentlig sektor, säger Gert Jönsson, överdirektör på Riksrevisionen och den som lett arbetet med att ta fram de så kallade ISSAI:erna.

2005 utnämndes Gert Jönsson till ordförande för den kommitté med ledamöter från alla världsdelar som arbetat fram ISSAI:erna.

ISSAI är International Standards on Auditing, ISA, för offentlig verksamhet.

Konkret innebär det att varje ISA har kompletterats med en practice note som beskriver hur standarden ska tolkas och till-lämpas på offentlig verksamhet.

– Eftersom man ville att det skulle bli så effektivt som möjligt valde man att bygga vidare på vedertagna standarder med gott renommé, säger Gert Jönsson.

– Det var ett historiskt beslut som fattades i Johannesburg. För första gången finns en världsomspännande standard för finansiell revision inom offentlig verksamhet. Det har stora implikationer för transparens och ansvarighet i hela världen, fortsätter han.

Rakel Lennartsson

INTOSAI/ISSAI

INTOSAI står för International Organisation of Supreme Audit Institutions. Svenska Riksrevisionen har haft en central roll i framtagandet av ISSAI:erna. Överdirektör Gert Jönsson är även en av arton ledamöter i International Auditing and Assurance Standards Board, IAASB, där han representerar offentlig sektor.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%