Innehåll

Balans nr 1 2011

Noteringar: 10 risker som hotar företag

Nya lagar och regelefterlevnad, tillgång till kapital och långsam återhämtning är några av de affärsmässiga risker som hotar det globala näringslivet.

I en rapport beskriver och rangordnar Ernst & Young de största riskerna för globala företag.

Ernst & Young tar årligen fram en rapport som identifierar de tio mest betydande affärsmässiga riskerna för företag de kommande tolv månaderna. I den senaste rapporten ”Strategic Business Risk 2010 – the top ten risks for global business” anses de största affärsriskerna vara lag- och regelefterlevnad, tillgång på kapital samt oro för konjunkturutvecklingen. Men nya riskområden kopplade till socialt ansvarstagande finns också med på tio i topp-listan.

– Det råder stor press på företag att arbeta med frågor kring hållbar utveckling och ansvarsfullt företagande eftersom det påverkar företagets anseende, säger Håkan Molin, ansvarig för riskhanteringsfrågor inom Ernst & Young.

– Ska företag stå starka och återfå marknadens förtroende efter krisen måste denna fråga hanteras väl och integreras i företagets riskhantering och styrning. Då kan CSR skapa goda affärsmöjligheter, i stället för att bara vara text i en hållbarhetsredovisning, fortsätter han.

Rapporten baseras på djupintervjuer med 70 företagsledare på världens största företag och ledande analytiker inom 14 olika branscher. De tio största strategiska riskerna är enligt rapporten:

 1. Nya lagar och regelefterlevnad.
 2. Tillgång till kapital.
 3. Långsam återhämtning.
 4. Hantering av medarbetarnas kompetens.
 5. Tillväxtmarknader.
 6. Kostnadsnedskärningar.
 7. Nya aktörer på marknaden.
 8. Miljöanpassning och miljö-relaterade naturkatastrofer.
 9. Socialt ansvarstagande.
 10. Transaktionsrisker.

De tillfrågade i undersökningen har också identifierat risker med potential att bli betydelsefulla de kommande åren:

 1. Bristande innovationsförmåga.
 2. Underhålla infrastruktur.
 3. Nya teknologier.
 4. Skatterisker.
 5. Prispress.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%