Innehåll

Balans nr 1 2011

”Kvaliteten ska genomsyra hela organisationen”

Kvalitetskontrollsystem, standarder, checklistor, handböcker. I bokhyllorna på många arbetsplatser trängs pärmarna med manualer över kvalitetskontrollsystemen. Men som Christer Asplund på Tönnerviks Horwath Revision i Växjö konstaterar ligger inte svårigheten i att ta fram ett kvalitetskontrollsystem. Utmaningen är att införa och efterleva det.

– Det är viktigt att ta ISQC 1 och kvalitetskontrollen på allvar, det får inte bli en pappersprodukt som står i en hylla. Kvalitetskontroll, och att ha ordning och reda, ska genomsyra hela organisationen, säger han.

Från och med 1 januari 2011 ersätter International Standard Quality Control 1, ISQC 1, första delen av RS 220. Då ska alla företag som utfärdar rapporter som styrker finansiell information följa reglerna i ISQC 1. Det innebär att varje byrå, stor som liten, ska ha ett system för kvalitetskontroll.

– Det gäller oavsett om man har många anställda eller om man är enmansföretagare. Men man får anpassa reglerna till verkligheten. Enmansföretag och mindre byråer har helt andra förutsättningar än de stora byråerna, säger Christer Asplund.

International Auditing and Assurance Standards Board, IAASB, har ställt upp ett antal krav som riktar sig till företagets ledning. Meningen är att om kraven genomförs på rätt sätt så ska risken att fel uppstår i revisionsberättelser minska ytterligare.

Tönnerviks Horwath har funnits i Växjö i mer än 50 år och har i dag 23 anställda. Tidigare hette företaget L. Engströms revisionsbyrå AB. Kunderna är främst familjeföretag, entreprenörer och ägarledda företag inom ett brett spektrum av branscher.

Inom Horwath i Sverige har man ett eget internt kvalitetskontrollsystem som godkänts av Far och den nya framtagna kvalitetsmanualen i enlighet med ISQC 1 är baserad på det egna kvalitetssystemet.

– ISQC 1 innebär att man måste ha ett eget system för kvalitetskontroll, det går inte att förlita sig på Fars kvalitetskontroll, säger Christer Asplund.

Standarden är nedbruten i flera delar: Ansvaret för kvaliteten, yrkesetiska krav, hur man väljer om man vill ta på sig ett nytt uppdrag och om man vill behålla de uppdrag man redan har, frågor om personal, som till exempel vem som ska arbeta på ett visst uppdrag, och hur man utbildar sin personal, samt hur uppdragen utförs, det vill säga att de har rätt kvalitet.

– Den största skillnaden mot tidigare kvalitetskontrollsystem är nog att det enligt ISQC 1 betonas att det är företagets ledning som har ansvaret för kvaliteten. Det måste man komma ihåg, det är alltid styrelsen som är ansvarig, säger Christer Asplund.

Det är företagets ledning som ska införa kvalitetskontrollsystemet, se till att det finns på plats och framför allt kontrollera att det efterlevs.

– Ett system för kvalitetskontroll måste levas. Det hjälper inte att ta fram en manual om den inte efterlevs ute i organisationen. Företagsledningen måste ha fokus på kvalitet och uppföljning, säger Christer Asplund.

Att få med sig personalen tycker han inte har varit något större problem på byrån. Alla är måna om att göra ett bra jobb och intresserade av att hela tiden bli lite bättre. På Tönnerviks Horwath vill man ha en lärande organisation. Målet kommande år är alltid att vara lite bättre och lite mer effektiva.

– Det har inte varit några svårigheter att få med sig alla här på banan. Personalen efterfrågar riktlinjer och det här bidrar till att göra ett bra arbete och kunna känna yrkesstolthet, säger Christer Asplund.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%