Innehåll

Balans nr 1 2011

Kommunikation i fokus på 2010 års Finforum

Hur ska börsbolagen kommunicera med marknaden? Den frågan stod i fokus på årets Finforum. – Viktigast är ärlighet, sa Annica Gerentz, informationsdirektör på NCC.

När Annica Gerentz kom till NCC var förtroendekapitalet hos företaget nere i botten och varumärket var svagt, inte minst hos kapitalmarknaden. Efter tio års idogt arbete har NCC återhämtat sig och vägen dit har inneburit hårt arbete, transparens och öppenhet.

– Det har varit jobbiga år men ändå det rätta att göra. Det har betytt mycket för varumärket NCC och nu uppfattas vi som ett företag som står upp för sin företagskultur, sa hon i samband med Finforum som arrangerades 7 december i Stockholm.

Ett ämne för dagen var börsbolagens kommunikation med marknaden och Annica Gerentz talade om vilken roll den finansiella kommunikationen spelar i företagets positionering och hur m-arbetet påverkar organisationens varumärke.

– Vi lägger tusentals timmar på att ta fram en årsredovisning och årsredovisningen får effekt i alla kanaler hos oss och präglar resten av årets kommunikation, sa hon.

Peter Malmqvist var moderator och ledde bland annat en paneldebatt. Där deltog, utöver Annica Gerentz, även Nils Liliedahl, analytiker på Sveriges Finansanalytikers Förening, Johan Ramsten, Hallvarsson & Halvarson samt kommunikationsdirektören på Axfood, Anne Rhenman-Eklund, som gav Annica Gerentz medhåll.

– Jag skriver under på allt Annica säger. För att stärka varumärket är det också viktigt att arbeta med internkommunikation. Många av våra anställda befinner sig långt från huvudkontoret och då är det viktigt att kommunicera vilka värden som ska styra företaget, sa hon.

Mediernas roll och ekonomijournalisternas utmaning diskuterades också under Finforum. Vid en utfrågning om hur journalistens arbete påverkas av den allt mer komplicerade omvärlden framkom också att ärlighet och tillgänglighet från bolagens sida är viktigt.

– Ibland tror bolagen att vi är lättlurade. Man ska inte överskatta journalisternas kunskap, men heller inte underskatta journalisternas intelligens, sa Pontus Herin, reporter på Veckans Affärer.

– Att stå fast vid ärlighet ligger inte någon i fatet. Om man är ärlig så varar relationen längre än till nästa nyhet, konstaterade Patricia Hedelius, börskrönikör på Dagens Nyheter.

Under dagen lyftes även IFRS fram. Från London kom Patrick Finnegan, styrelseledamot i International Accounting Standards Board, IASB, och talade om utvecklingen av IFRS och framtida utmaningar. Han konstaterade att visionen är en enda uppsättning av globala högkvalitativa revisionsstandarder, men att det är en vision som ligger långt fram i tiden.

NASDAQ OMX delade ut pris i sin tävling ”Bästa redovisning 2009,”. Tävlingen är indelad i tre kategorier. Vinnare i kategorin Large Cap var AB Electrolux, i Mid Cap Billerud AB och segern i kategorin Small Cap togs hem av Swedol AB.

Även Fars pris för ”Bästa hållbarhetsredovisning” delades ut. SCA tog hem segern i kategorin Stora företag och RISE Research Institutes of Sweden Holding AB blev vinnare i kategorin Små & medelstora företag. I kategorin Offentlig sektor delades inget pris ut, endast ett hedersomnämnande som gick till Polismyndigheten i Stockholms län.

Charlotta Danielsson

Finforum

Finforum arrangerades 7 december av Far, SFF Sveriges Finansanalytikers Förening, NASDAQ OMX, Sveriges Informationsförening och Far Akademi.

Under 26 år har evenemanget varit en mötesplats för revisorer, rådgivare, ekonomichefer, finansanalytiker, CFO:s med flera.

Fars pris för ”Bästa hållbarhetsredovisning” delades ut i samband med Finforum. Kategorin Stora företag vanns av SCA, kategorin Små & medelstora företag av RISE Holding AB och i kategorin Offentlig sektor delades endast ett hedersomnämnande ut. Det gick till Polismyndigheten i Stockholms län.

Bolagens kommunikation med marknaden stod i fokus och även IFRS lyftes fram, bland annat genom att Patrick Finnegan, styrelseledamot i IASB, talade om framtida utmaningar med IFRS.

NASDAQ OMX delade också ut sitt pris för ”Bästa redovisning 2009”. Electrolux AB tog hem segern i kategorin Large Cap, Billerud AB i kategorin Mid Cap och Swedol AB i kategorin Small Cap.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

AktuelltLäs mer