Innehåll

Balans nr 1 2011

Debatt: ”Revision är öppenhet”

Konkurrensen inom revisions- och rådgivningsbranschen om de nya medarbetarna driver fram nya synsätt och arbetsformer som i förlängningen bidrar till att utveckla revisorsyrket. När det gäller medarbetarnas utveckling, utbildning och löner är likheterna i dag tydliga inom de stora bolagen. En gemensam trend inom branschen är också att medarbetarnas intresse för mer rörliga ersättningsmodeller ökar.

En av de viktigaste faktorerna vid valet av arbetsgivare inom revision är emellertid fortfarande företagskulturen. Vi strävar alltid efter klarhet och visar stort engagemang i olika frågor internt, i klientuppdragen och i våra kontakter med media och samhälle. Revision är öppenhet. Att vi internationellt är det största konsult- och revisionsnätverket skapar möjligheter till samverkan mellan de bästa kompetenserna. Det borgar också för en praktisk förståelse för hur olika kulturer och synsätt fungerar och tillsammans kan bidra till verklig affärsnytta för kunderna.

Vår utmaning inom Deloitte, och jag tror generellt, är att tydliggöra vad en karriär inom ett globalt revisions- och affärsnätverk kan innebära, med flera tydliga valmöjligheter. Vi ger unga medarbetare ett stort ansvar. Samtidigt får man stöd av mer erfarna medarbetare att klara de utmanande arbetsuppgifterna. Det är denna miljö som gör att man lär sig mycket och som högpresterare upplever som stimulerande.

Om vi inte lyckas kommunicera detta tydligt och följer upp med konkreta erbjudanden, finns alltid risken att revisorsyrket ses som en språngbräda till nya karriärvägar inom eller utanför företaget. Möjligheterna för oss inom branschen att dra nytta av nya idéer och få impulser genom vårt eget arbete riskerar då att minska.

Ur ett rekryteringsperspektiv vill jag peka på några faktorer som vi på Deloitte tror är viktiga för förnyelse, tillväxt och ansvarstagande – kanske gäller de för hela revisions- och rådgivningsbranschen.

  1. Utmanande arbetsuppgifter: Som revisorer gäller det att se och ta ansvaret för hela klientföretaget, aktieägare och samhället i stort. Den helhetssynen kräver både hjärta och hjärna och lockar unga medarbetare.
  2. Delaktighet: Ju närmre medarbetarna kommer klienternas verksamhet, desto mer förståelse och intresse för hur affärsnyttan skapas och företagets roll på marknaden.
  3. Bekräftelse: Formella utvärderingsprocesser är viktiga delar. Men det är också mycket viktigt att medarbetarna får en informell återkoppling och bekräftelse. Det kräver i sin tur goda och närvarande ledare.

Jan Berntsson är VD för Deloitte.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%