Innehåll

Balans nr 1 2011

Debatt: ”Våra interna satsningar skapar framtidstro”

Vi letar ständigt efter synpunkter, från medarbetare och omvärld, som kan utveckla vårt företag och ser varje ny generation som ett viktigt bidrag till den dialogen. Det finns ingen viktigare resurs än medarbetarna och särskilt viktigt är det att attrahera de yngre. Att kampen om talangerna kommer att intensifieras framöver råder det inget tvivel om. För PwC är detta en central fråga. När vi nyligen gjorde en undersökning riktad till 5700 yrkesverksamma personer var det 36 procent som placerade ”balans i livet” överst på önskelistan för sitt arbete om tio år. För oss på PwC har en bra balans mellan arbete och fritid hög prioritet. Visst är det så att vi har hög arbetsbelastning under vissa perioder, men vi uppmuntrar medarbetare att kompensera med ledighet efteråt och vi övervakar så att inte övertiden växer sig för stor.

Visioner är viktiga att utveckla och förverkliga för våra kunder. Visioner är även viktiga för att skapa entusIASm bland våra medarbetare. Vår personalomsättning bland de yngre är låg och jag tror att en viktig förklaring är just att vi kan skapa en framtidstro via interna satsningar och utveckling av våra medarbetare. Ett konkret exempel är våra utvecklings- och mentorprogram. Stora resurser läggs även på kompetensutveckling, cirka tio procent av de yngre medarbetarnas arbetstid.

2009 placerade vi oss i topp i Nyckeltalsinstitutets årliga mätning Arbetsvillkorindex som bland annat tittar på anställningstrygghet, kompetensutveckling och arbetsmiljö. I 2010 års Karriärbarometer för unga yrkesverksamma är PwC ”branschbäst”. Vi får även bra betyg för det vi gör när våra medarbetare tycker till. Våra interna undersökningar visar att våra medarbetare är särskilt nöjda med kompetensutveckling och framtidsutsikter.

Men självklart kan vi bli bättre. Vi lyssnar på våra kunder och vi lyssnar på våra medarbetare. Debattörerna har rätt när de lyfter yngre medarbetares förmåga att med andra ögon se risker och möjligheter, samt medvetenhet om vikten av att lyfta fram dessa i den löpande kommunikationen och rapporteringen av revisionen. Här kan vi bli bättre på att ta tillvara yngre medarbetares potential och skapa tillträde till fler forum för yngre revisorer. Mångfald berikar och det är viktigt att yngre medarbetare känner delaktighet även när det gäller beslutsfattande. Därför har alla medarbetare oavsett ålder och tid i företaget en tydlig karriärplan där medarbetaren själv är med och påverkar sin utveckling.

Hans Börsvik är VD för PwC.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%