Innehåll

Balans nr 2 2011

Ledare: Inget ont som inte för något gott med sig

Reaktionerna på mediestormen kring revisions- och rådgivningsbranschen har varit många – och av varierande karaktär. En del har tyckt att det har varit otäckt att bli utsatt för den här typen av närgången granskning, medan andra ryckt på axlarna och sagt att det ”blåser över”.

I detta nummer intervjuar Balans ordförandena för de fyra största revisionsbyråerna för att ta del av deras syn på medieturbulensen och branschens framtid. Att det har varit omvälvande och jobbigt att nagelfaras i media sticker de inte under stol med. Men inget ont som inte har något gott med sig. De är samtidigt eniga om att medieexponeringen kan vändas till något positivt. Revisions- och rådgivningsbranschen har ju fått en hel del uppmärksamhet, vilket kan öka intresset för branschen, exempelvis hos dagens ekonomistudenter.

Profil i detta nummer är Maria Rankka, vd för Stockholms Handelskammare. Hon brinner för företagande och tillväxt och kritiserar regeringen för att den anser att det för tillfället inte finns utrymme att göra något åt de tillväxtskadliga skatterna. Läs intervjun med Maria Rankka på sidan 14.

Villkoren för företagande är något som även engagerar Karl Wennberg som är forskare på Handelshögskolan i Stockholm. Han anser att risktagande ska löna sig och att det måste bli lättare för företagare att komma igen efter en konkurs. Att misslyckas ger ju också erfarenheter, som kan vara värdefulla att bära med sig in i ett nytt projekt. Läs Karl Wennbergs debattartikel på sidan 40.

Pernilla Halling

pernilla.halling@far.se

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%