Innehåll

Balans nr 2 2011

Noteringar: Norge ett steg från slopad revisionsplikt

Från och med innevarande räkenskapsår kommer norska aktiebolag (aksje-selskap) med en nettoomsättning under fem miljoner kronor att kunna välja bort revisorn. Detta enligt ett förslag som väntas klubbas i norska stortinget under vintern.

Förslaget presenterades några dagar före julafton och kan beskrivas som en julklapp från näringsministern till Norges näringslivsorganisationer. Åtminstone om man ska tro Per Hanstad, vd för Den norske Revisorforening, DNR. Han menar att näringslivsorganisationerna har varit pådrivande för att reformen ska bli av, vilket också är en tankeställare för revisions- och rådgivningsbranschen i Norge.

– Det är våra kunder som inte vill ha kvar revisionsplikten och det måste vi förhålla oss till, säger Per Hanstad.

DNR, som är en renodlad revisorsorganisation, har hela tiden varit motståndare till avskaffad revisionsplikt.

– Men nu är beslutet i princip fattat och vår uppgift är att hjälpa våra medlemmar att positionera sig i den nya marknadssituationen, säger han.

Situationen i Norge skiljer sig från den svenska på så vis att de två yrkesgrupperna, revisorer och redovisningskonsulter, är mer åtskilda. De norska redovisningskonsulterna har tagit ställning för slopad revisionsplikt, vilket kan tyckas motsägelsefullt då införandet av frivillig revision för en majoritet av företagen kan leda till att många revisorer börjar konkurrera med redovisningskonsulterna om uppdragen.

– En godkänd revisor i Norge blir i princip auktoriserad redovisningskonsult per automatik. Det är en statsauktorisation och allt som behövs är att skicka in en ansökan, vilket många revisorer passar på att göra nu, säger Per Hanstad.

DNR:s medlemmar får också information och utbildning om försäljning och nya tjänster. Per Hanstad betonar samtidigt att förändringen inte sker över en natt, även om beslutet kommer att träda i kraft med verkan från och med räkenskapsåret 2011.

Den norska oppositionen är positiv till förslaget. Så när regeringen nu har lyckats enas kan man vänta sig att propositionen kommer att antas med enhällighet i det norska stortinget. Detta sker enligt Per Hanstad sannolikt före påsk.

Rakel Lennartsson

Norge

Den norske Revisorforening, DNR, organiserar 4.100 kvalificerade revisorer. Det norska förslaget om slopad revisionsplikt omfattar aksjeselskap som understiger 5 miljoner kronor i nettoomsättning, 20 miljoner kronor i balansomslutning och i genomsnitt 10 anställda. Det är betydligt högre gränsvärden än de svenska (3/1,5/3) och motsvarar runt 68 procent av de norska aksjeselskapen.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%