Innehåll

Balans nr 2 2011

Noteringar: XBRL i Sverige vad händer?

I allt fler länder kräver börser och myndigheter rapportering i XBRL-format. Men i Sverige går det trögt.

Sedan 2006 har svenska aktiebolag kunnat skicka in sin årsredovisning i digital form till Bolagsverket. Trots att den tekniska plattformen är på plats, såväl på myndigheten som i form av programvara som stöder XBRL (eXtensible Business Reporting Language) är intresset svalt. Roland Höglund, expert i e-delegationen, håller med XBRL Sweden som tycker att arbetet går för långsamt.

– Den som vill kan starta direkt, allt finns där och det är legalt. Men revisions- och rådgivningsbranschen har också varit trög. Jag vill inte påstå att någon bromsar medvetet, men jag tror att det finns inbyggt i systemet. Företag investerar inte i ny teknik om de inte ser avkastningen, säger Roland Höglund.

– Affärsnyttan är hittills inte tillräckligt definierad. Jag tror att det dessutom behövs resurser utifrån för att få fart i samordningen mellan myndigheter, säger Björn Rydberg, ordförande i XBRL Sweden.

Bolagsverket har satsat runt 20 miljoner kronor på XBRL. Skatteverket har också visat intresse för ett gemensamt format för uppgiftslämning. Nu ställs hoppet till e-delegationen som tillsattes våren 2009. Men delegationen har inga medel och inget uppdrag att införa en specifik standard inom statsförvaltningen, utan ska fungera som en samordningsplattform mellan de självständiga myndigheterna och regeringen.

Claes Thagemark, kanslichef på e-delegationen, förklarar att de jobbar med frågan om minskat uppgiftslämnande baserat på öppna standarder men har ännu inte tagit ställning till en specifik standard, som XBRL.

Rakel Lennartsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

AktuelltLäs mer