Innehåll

Balans nr 2 2011

Noteringar: Klarar konkurrensen

Rådgivare tar marknadsandelar

Revisions- och rådgivningsbranschen har en oväntat stor marknadsandel när det gäller rådgivning.

– Jag trodde att den var under 10 procent, men den ligger på drygt 13 procent och är växande, säger Ragnar Gustavii, ordförande i Fars rådgivningssektion.

Rådgivningssektionen har låtit göra en undersökning för att se hur nöjda kunderna på konsultmarknaden är, och för att se hur revisionsbyråerna står sig i konkurrensen jämfört med renodlade konsultbyråer.

Undersökningen presenterades i samband med Rådgivningssektionens årliga event på Operaterassen i Stockholm 20 januari.

Ragnar Gustavii är positivt överraskad av resultatet.

– Byråernas rådgivning har vuxit med 70 procent från 2006 och vi tar marknadsandelar. Nu har byråerna 13,1 procent av rådgivningsmarknaden, säger han.

Syftet med undersökningen var att få kännedom om hur marknaden ser ut. Ragnar Gustavii konstaterar att när det gäller revisionsmarknaden finns en hel del statistik och data, men rådgivningsmarknaden är däremot inte lika genomlyst.

I undersökningen har man främst tittat på big 4 och trenden när det gäller tillväxt och marknadsandelar, men enligt Ragnar Gustavii speglar den även branschen i övrigt.

– Vi får en bra skattning som även gäller för big 7 och big 8, säger han.

Revisionsbyråernas styrkor när det gäller rådgivningen är att de uppfattas som pålitliga och har ett komplett utbud av tjänster och specialister. Några områden går dock att förbättra, exempelvis att kunden generellt uppfattar prisvärdheten som låg.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%