Balans nr 2 2011

Noteringar: 5 frågor

1 Du deltog i Accounting for Sustainability (A4S) Forum i St James s Palace i London i december, vad stod på agendan?

– Tvåhundra konferensdeltagare från bland annat företag, finanssektorn, den politiska sfären och revisorsnätverket Accounting Bodies Network (ABN) möttes för att diskutera hur den globala ekonomin måste förändras för att möta de utmaningar vi står inför när det gäller hållbar utveckling. En slutsats var att integrerad rapportering utgör en förutsättning för att klara framtidens utmaningar.

2 Vad innebär integrerad rapportering?

– Integrerad rapportering utgår från ett företags totala prestation och beskriver inte enbart det finansiella resultatet. I dag rapporteras intäkter och kostnader samt företagets tillgångar och förpliktelser med stor precision, men vår mest värdefulla tillgång, naturkapitalet, rapporterar vi ingenting om! Integrerad rapportering länkar samman finansiella och icke-finansiella värden. Genom integrerad rapportering förtydligas företagets strategi, styrning och affärsmodell på ett mera transparent och långsiktigt sätt än i dag.

3 Vem tar fram standarden för integrerad rapportering?

– Prins Charles projekt A4S och Global Reporting Initiative (GRI) har under de senaste åren drivit på för att samla standardsättare och andra relevanta intressenter för att ta fram ett nytt redovisningsramverk. I augusti i fjol bildades International Integrated Reporting Committee (IIRC) för att underlätta samverkan mellan en rad standardsättande organisationer. Far är representerat genom nätverket ABN där jag sitter med.

4 Hur ser tidsplanen ut för den nya standarden?

– IIRC:s styrgrupp har ett antal möten inplanerade i Peking, New York och São Paolo under 2011. Regionala runda-bordskonferenser kommer att hållas under mars och april. Ett Discussion Paper planeras till slutet av maj för remisstid till och med juli. Pilottester planeras under sommaren och vid G20-mötet i november planerar man att presentera ett konkret förslag.

5 Din bok ”Hållbar affärsutveckling” har uppdaterats och översatts till engelska, vilken respons har du fått?

– Vid världskongressen i Kuala Lumpur i oktober fick samtliga 6.000 delegater boken på en USB-sticka. Många har mejlat mig och framfört sitt gillande, bland andra professor Mervyn King som jag har stor respekt för. Att prins Charles personligen uttryckte sitt gillande vid Londonforumet är jag naturligtvis också glad för. Nu står boken i The Royal Library och jag har ett trevligt foto i familjealbumet!

Rakel Lennartsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

AktuelltLäs mer