Innehåll

Balans nr 2 2011

Noteringar: Auktorisation för skattekonsulter

Med auktorisation, yrkesseminarier och sociala aktiviteter hoppas Fars skattesektion locka nya medlemmar.

– Medlemskap ska bli en självklarhet för skattekonsulter, säger Daniel Glückman, representant för ”yngregruppen” inom Skattesektionen.

Beslut om en auktorisation för skattekonsulter kommer sannolikt att tas i Fars styrelse under våren. Enligt tidsplanen kommer auktorisationen att vara sjösatt vid halvårsskiftet. Alla som redan är medlemmar i Fars skattesektion blir automatiskt auktoriserade. Medlemmar som tillkommer efter 1 juli, liksom personer som inte är medlemmar i Far, kommer att behöva genomgå en gedigen ansökningsprocedur för att bli auktoriserad skattekonsult.

– Tanken är att auktorisationen ska bli en kvalitetsstämpel som är attraktiv även för andra yrkesgrupper, exempelvis advokater, säger Ernst Forsberg, avgående ordförande i Skattesektionen.

Vid sektionens årsmöte i slutet av januari informerades medlemmarna om auktorisationen. Inte minst sektionens yngregrupp hoppas att auktorisationen ska bidra till att öka yrkesgemenskapen och attraktionskraften i ett medlemskap.

Inför årsmötet hade yngregruppen tagit fram förslag på hur verksamheten kan utvecklas så att medlemskap blir ett självklart val för yngre generationer av skattekonsulter. Bland annat föreslogs återkommande seminarier och sociala aktiviteter samt att årsmötet görs till ett större evenemang som kan locka medlemmar från hela landet.

– Vi vill hitta olika sätt att öka antalet medlemmar, men också deltagandet och engagemanget, säger Daniel Glückman, skattekonsult pä Deloitte och en av åtta medleramar i Skattesektionens yngregrupp.

Rakel Lennartsson

Gunnar Thuresson ny ordförande

Gunnar Thuresson, skattekonsult på Ernst & Young, valdes till ny ordförande i Fars skattesektion på årsmötet. Han efterträder Ernst Forsberg från PwC.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%