Innehåll

Balans nr 2 2011

Sektionen stora företag

Vårt arbete under senhösten 2010 har till stor del upptagits av remissvaret på EU-kommissionens grönbok om revision. Under remissarbetet genomförde sektionen ett samrådsmöte där medlemmar från både big 6 och från mindre revisionsbyråer var representerade. Mötet gav värdefulla bidrag till Fars remissvar som lämnades 8 december.

De frågor i grönboken som väckt mest debatt har tidigare skrivits om i Balans och i Update. Fars remisssvar och pressmeddelande finns tillgängliga på <far.se>. Närmare information om vad övriga respondenter tyckte samt hur EU-kommissionen väljer att föra frågorna vidare väntas på EU-kommissionens konferens 10 februari. Far är representerat på denna konferens och vi återkommer med mer information.

Under hösten har sektionens arbetsgrupp för finansiella företag träffat Finansinspektionen (FI) och bland annat diskuterat revisorernas lagstadgade rapportering till Fl. Vid dessa möten har även en mer omfattande dialog, både muntlig och skriftlig, mellan Fl och revisorer diskuterats. Formerna för framtida rapportering och dialog är således i fokus och diskuteras vidare med Fl. I arbetsgruppen pågår också en översyn av licensieringen av revisorer i finansiella företag. Vi återkommer angående detta.

Anna-Clara af Ekenstam är ordförande i Fars sektion stora företag.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%