Innehåll

Balans nr 2 2011

Sektionen stora företag

Vårt arbete under senhösten 2010 har till stor del upptagits av remissvaret på EU-kommissionens grönbok om revision. Under remissarbetet genomförde sektionen ett samrådsmöte där medlemmar från både big 6 och från mindre revisionsbyråer var representerade. Mötet gav värdefulla bidrag till Fars remissvar som lämnades 8 december.

De frågor i grönboken som väckt mest debatt har tidigare skrivits om i Balans och i Update. Fars remisssvar och pressmeddelande finns tillgängliga på <far.se>. Närmare information om vad övriga respondenter tyckte samt hur EU-kommissionen väljer att föra frågorna vidare väntas på EU-kommissionens konferens 10 februari. Far är representerat på denna konferens och vi återkommer med mer information.

Under hösten har sektionens arbetsgrupp för finansiella företag träffat Finansinspektionen (FI) och bland annat diskuterat revisorernas lagstadgade rapportering till Fl. Vid dessa möten har även en mer omfattande dialog, både muntlig och skriftlig, mellan Fl och revisorer diskuterats. Formerna för framtida rapportering och dialog är således i fokus och diskuteras vidare med Fl. I arbetsgruppen pågår också en översyn av licensieringen av revisorer i finansiella företag. Vi återkommer angående detta.

Anna-Clara af Ekenstam är ordförande i Fars sektion stora företag.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...