Innehåll

Balans nr 3 2011

Ledare: Från miljöfrågor till hållbarhetsarbete

Miljömupp, skogsmulle och trädkramare. Det var inte många decennier sedan dessa uttryck användes som synonymer för för miljöengagerade människor. Men det var då ... Hållbarhetsfrågorna har nu definitivt flyttat in i företagens och politikens finrum. Och begreppet hållbarhet omfattar inte bara miljöfrågor, utan även etiska aspekter, som arbetsmiljö och minimilöner. Den ökade medvetenheten har förändrat företagens inställning och i stort sett alla större företag har i dag någon form av CSR-engagemang.

Profil i detta nummer är Anna Nilsson, chef för miljö- och teknikanalys på Swedbank Robur. Med tretton år i branschen är hon en av Sveriges mest erfarna hållbarhetsanalytiker. Hon är ofta ute och besöker företag och säger att hennes huvudsakliga uppgift handlar om ”det som inte står i hållbarhetsredovisningen”. Det räcker alltså inte med en korrekt redovisning eller ett tredjepartsbestyrkande för att få godkänt.

Är integrerad rapportering nästa steg i ett trovärdigt hållbarhetsarbete? Det menar Åse Bäckström och Daniel Oppenheim. I en debattartikel på sidan 46 skriver de att separat rapporterad hållbarhetsinformation stärker intrycket att hållbarhetsfrågorna behandlas annorlunda än den fakta som krävs enligt årsredovisningslagen. Genom en integrerad hållbarhetsredovisning, däremot, tydliggör företaget att hållbarhet är en viktig och självklar del av verksamheten.

Ju större intresset blir för ett område, desto fler engagerar sig i olika nätverk och organisationer. Så ock när det kommer till hållbarhetsfrågor. För att hjälpa den som är på väg att gå vilse bland alla förkortningar för olika typer av engagemang inom hållbarhetsområdet har Balans på sidan 20 gjort en sammanställning av de viktigaste aktörerna och begreppen.

Trevlig läsning!

Pernilla Halling

pernilla.halling@far.se

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%