Innehåll

Balans nr 3 2011

Ledare: Från miljöfrågor till hållbarhetsarbete

Miljömupp, skogsmulle och trädkramare. Det var inte många decennier sedan dessa uttryck användes som synonymer för för miljöengagerade människor. Men det var då ... Hållbarhetsfrågorna har nu definitivt flyttat in i företagens och politikens finrum. Och begreppet hållbarhet omfattar inte bara miljöfrågor, utan även etiska aspekter, som arbetsmiljö och minimilöner. Den ökade medvetenheten har förändrat företagens inställning och i stort sett alla större företag har i dag någon form av CSR-engagemang.

Profil i detta nummer är Anna Nilsson, chef för miljö- och teknikanalys på Swedbank Robur. Med tretton år i branschen är hon en av Sveriges mest erfarna hållbarhetsanalytiker. Hon är ofta ute och besöker företag och säger att hennes huvudsakliga uppgift handlar om ”det som inte står i hållbarhetsredovisningen”. Det räcker alltså inte med en korrekt redovisning eller ett tredjepartsbestyrkande för att få godkänt.

Är integrerad rapportering nästa steg i ett trovärdigt hållbarhetsarbete? Det menar Åse Bäckström och Daniel Oppenheim. I en debattartikel på sidan 46 skriver de att separat rapporterad hållbarhetsinformation stärker intrycket att hållbarhetsfrågorna behandlas annorlunda än den fakta som krävs enligt årsredovisningslagen. Genom en integrerad hållbarhetsredovisning, däremot, tydliggör företaget att hållbarhet är en viktig och självklar del av verksamheten.

Ju större intresset blir för ett område, desto fler engagerar sig i olika nätverk och organisationer. Så ock när det kommer till hållbarhetsfrågor. För att hjälpa den som är på väg att gå vilse bland alla förkortningar för olika typer av engagemang inom hållbarhetsområdet har Balans på sidan 20 gjort en sammanställning av de viktigaste aktörerna och begreppen.

Trevlig läsning!

Pernilla Halling

pernilla.halling@far.se

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...